Στις 26 Σεπτεμβρίου ανέλαβαν επίσημα τα καθήκοντά τους στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κομοτηνής 60 επιτυχόντες της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, μέσω της οποίας προσελήφθησαν στους δήμους της χώρας συνολικά 8.166 μόνιμοι υπάλληλοι.

Για μία από τους 60 νεοπροσληφθέντες, ο διορισμός έμελλε να διαρκέσει λιγότερο από τρεις εβδομάδες, καθότι τη Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου, εκδόθηκε απόφαση για την ανάκλησή του.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά από τη διενέργεια ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών, που είχε προσκομίσει η εργαζόμενη. Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνονταν ένας τίτλος σπουδών που είχε εκδοθεί στη Ρωσία, ο οποίος προσκομίστηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής μεταφρασμένος, επικυρωμένος και συνοδευόμενος από βεβαίωση αντιστοιχίας, εκδοθείσα το 2009, του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης.

Σύμφωνα, όμως, με έγγραφο που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία από την αρμόδια προξενική αρχή της Ελλάδας στη Ρωσία, η γνησιότητα του συγκεκριμένου τίτλου σπουδών δεν επιβεβαιώθηκε.