Το ποσό των 80.000 ευρώ προτίθεται να διαθέσει ο Δήμος Κομοτηνή;, προκειμένου να εκτελεστούν έκτακτες διασωστικές εργασίες στο κτίριο της Παλαιάς Δημοτικής Βιβλιοθήκης, που βρίσκεται στον πεζόδρομο της οδού Νέστορος Τσανακλή.

Για την ανάδειξη του αναδόχου που θα εκτελέσει τις εργασίες, προκηρύχτηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, ο οποίος θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές θα κατατίθενται ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει την Παρασκευή, 18 του ίδιου μήνα.

Σκοπός του έργου είναι η άρση της επικινδυνότητας και η εκτέλεση έκτακτων διασωστικών εργασιών στο κτίριο της παλαιάς Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Κομοτηνής.

Σε έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναφέρεται η ύπαρξη σημαντικών και εκτεταμένων φθορών, προερχόμενων από εισροή ομβρίων υδάτων από την στέγη, με προϊούσα επιδείνωση, τόσο επί των εξωτερικών όψεων του μνημείου, στον διάκοσμο, στα επιχρίσματα και στα κονιάματα, όσο και επί των εσωτερικών επιφανειών των τοιχοποιιών του ορόφου, κοντά στις ακμές των οροφών.

Επιπροσθέτως δε, διαπιστώθηκαν και συμπτώματα ανερχόμενης υγρασίας και δράση αλάτων, περιμετρικά της βάσης του κτιρίου. Οι φθορές των επιχρισμάτων είναι αρκετά σοβαρές στις όψεις του κτιρίου, αφού το τελευταίο διάστημα παρουσιάζονται φαινόμενα καταπτώσεων επιχρισμάτων με κίνδυνο να τραυματιστούν περαστικοί.

Έντονα προβλήματα εντοπίζονται στη στέγη, αφού τα νερά της βροχής εισέρχονται στο εσωτερικό του ορόφου. Ωστόσο κρίνεται ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με σημειακές παρεμβάσεις στη στέγη. Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για άμεσες διασωστικές παρεμβάσεις με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν αφορούν κυρίως:

– στην αποκατάσταση των εξωτερικών επιχρισμάτων,

– στην αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων υδρορροών,

– σε σημειακές παρεμβάσεις της στέγης (αντικατάσταση φθαρμένου πετσώματος, υγρομόνωσης και σπασμένων κεραμιδιών) και στο λούκι της στέγης

– στην ανακαίνιση των εξωτερικών χρωματισμών του κτιρίου.