Ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ) και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής, διοργανώνουν την 3η Προσομοίωση Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κομοτηνή, από τις 6 έως τις 9 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα – συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε από τον ΕΟΠΕ στην Κομοτηνή με μεγάλη επιτυχία και τις δύο προηγούμενες χρονιές (2016 και 2017) με συμμετέχοντες από όλη τη βόρεια Ελλάδα.

Το συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψηφίους διδάκτορες), αλλά και σε απόφοιτους από όλη την Ελλάδα ανεξαρτήτως του αντικειμένου των σπουδών τους, οι οποίοι εφόσον αιτηθούν συμμετοχής και γίνει αποδεκτή η αίτηση τους, προσομοιώνουν τους θεσμούς μιας Περιφέρειας αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους και θέσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων που έχουν εκ των προτέρων τεθεί στην ημερήσια ατζέντα και τα οποία προσομοιώνονται σε μια υποθετική Περιφέρεια χωρίς να υπάρχει συσχέτιση με πραγματικά γεγονότα.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περίπου ογδόντα, και σκοπός του συνεδρίου είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τους κανόνες και τους τρόπους λειτουργιάς των θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καιι να προωθήσει την έννοια της δημοκρατίας και της συμμετοχικότητας μέσω της ενεργούς ενασχόλησης των νέων επιστημόνων με τα κοινά και ειδικά εκείνων που φοιτούν σε σχολές και τμήματα πολιτικής επιστήμης, νομικής, κοινωνικών, οικονομικών και περιφερειακών σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους έως τις 24 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στην ιστοσελίδα της Προσομοίωσης – ppskomotini.gr – στην οποία μπορούν να βρουν και περισσότερες πληροφορίες.