Κοινοβουλευτική παρέμβαση Ιλχάν Αχμέτ για τον κίνδυνο άδικου αποκλεισμού εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής από τους πίνακες διορισμού του ΑΣΕΠ

Εξ αιτίας αβλεψιών του συστήματος.
ΙΛΧΑΝ ΒΟΥΛΗ 4

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, κατέθεσε ο Βουλευτής Ροδόπης με το Κίνημα Αλλαγής Ιλχάν Αχμέτ, σχετικά με τον κίνδυνο αποκλεισμού από τους αξιολογικούς πίνακες της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ, για τον διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).

Ο Βουλευτής επισημαίνει στην ερώτηση του πως μετά την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων, 1750 εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής, με όλα τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού, μετά από χρόνια προσφοράς και εμπειρίας στη δημόσια εκπαίδευση, κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τους διορισμούς, εξαιτίας ασαφών και συγκεχυμένων οδηγιών του συστήματος για την καταβολή του απαραίτητου παραβόλου των τριών ευρώ!

Οι εν λόγω υποψήφιοι, έχοντας πάρει κωδικό παραβόλου και συμπληρώσει το IBAN, θεώρησαν πως η πληρωμή του έχει δρομολογηθεί μέσω τραπέζης και ως εκ τούτου η αίτησή τους είναι ενεργή και έχει υποβληθεί με επιτυχία. Είναι χαρακτηριστικό πως οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι αφενός δεν έλαβαν ποτέ ειδοποίηση εκκρεμότητας πληρωμής και αφετέρου τους δόθηκε αριθμός μητρώου για την αίτησή τους, που επιβεβαίωνε την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επιπλέον, στην ερώτηση τονίζεται η άδικη και αδικαιολόγητη  μη προσμέτρηση των 20 μορίων που προβλέπονται για το βασικό πτυχίο της κατηγορίας Π.Ε. 71, καθώς και η μη άθροιση στο σύνολο των μορίων του μεταπτυχιακού τίτλου για την ειδικότητα της Πληροφορικής, που επίσης οδηγεί πολλούς υποψηφίους εκτός των πινάκων αξιολόγησης.

Είναι σαφές πως τη στιγμή, που δεν έχουν πραγματοποιηθεί μόνιμες προσλήψεις τα τελευταία δέκα χρόνια και ο αποκλεισμός από τους εν λόγω «κλειδωμένους» πίνακες επί της ουσίας σημαίνει για τους απορριπτέους υποψηφίους πως δεν θα μπορούν να δουλέψουν ούτε ως αναπληρωτές για τα επόμενα τρία χρόνια, απαιτείται η βούληση όλων των αρμοδίων να ξεπεραστούν προβλήματα και λάθη, που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται και σε ασάφειες της προκήρυξης.

Το κείμενο της ερώτησης:

Στους προσωρινούς αξιολογικούς πινάκες της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/24-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τον διορισμό με σειρά προτεραιότητας 4.500 υποψήφιων- εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ,  που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρουσιάζονται σειρά προβλημάτων όπως αποτυπώνονται και στις αιτιάσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Μεταξύ αυτών, καταγράφονται : α) η μη προσμέτρηση των 20 μορίων που προβλέπονται για το βασικό πτυχίο της κατηγορίας Π.Ε. 71,

β) η μη άθροιση στο σύνολο των μορίων του μεταπτυχιακού τίτλου για την ειδικότητα της Πληροφορικής

γ) ο αποκλεισμός υποψηφίων οι οποίοι δεν κατέβαλαν το παράβολο εξ αιτίας των ασαφών οδηγιών και της βεβαιότητας ότι η πληρωμή είχε δρομολογηθεί μέσω τραπέζης αφού έχοντας συμπληρώσει το ΙΒΑΝ, πήραν το μήνυμα ότι η αίτησή τους ήταν ενεργή και υποβλήθηκε με επιτυχία καθώς και αριθμό πρωτοκόλλου δίχως να λάβουν ειδοποίηση εκκρεμότητας πληρωμής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 1750 υποψήφιοι κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τους διορισμούς, καθώς έχοντας πάρει κωδικό παραβόλου και συμπληρώσει το IBAN, θεώρησαν πως η πληρωμή του έχει δρομολογηθεί μέσω τραπέζης και ως εκ τούτου η αίτησή τους είναι ενεργή και έχει υποβληθεί με επιτυχία.

Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι δεν έλαβαν ποτέ ειδοποίηση εκκρεμότητας πληρωμής, ενώ παράλληλα τους δόθηκε αριθμός μητρώου για την αίτησή τους, που επιβεβαίωνε την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί  είναι σαφές ότι θα πρέπει να υποβάλουν ενστάσεις με κόστος 20 ευρώ, κάτι που, ιδιαίτερα για περιπτώσεις λαθών του ίδιου του Α.Σ.Ε.Π., είναι εξαιρετικά άδικο.

Επειδή ο αριθμός των 1750 υποψηφίων που αποκλείονται εξαιτίας τη μη καταβολής ενός παραβόλου αξίας τριών ευρώ,  αποδεικνύει πως οι οδηγίες στη συμπλήρωση της αίτησης ήταν όντως ασαφείς και συγκεχυμένες,

Επειδή κινδυνεύουν να αποκλειστούν υποψήφιοι με όλα τα απαραίτητα προσόντα διορισμού, και με αποδεδειγμένη αγάπη για το αντικείμενο μετά από πολλά χρόνια εργασίας σε δημόσια σχολεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, εξαιτίας λαθών και αβλεψιών του συστήματος,

Επειδή ο αποκλεισμός από τους εν λόγω «κλειδωμένους» πίνακες επί της ουσίας σημαίνει για τους απορριπτέους υποψηφίους πως δεν θα μπορούν να δουλέψουν ούτε ως αναπληρωτές για τα επόμενα τρία χρόνια,

Επειδή αναιτίως κινδυνεύουν και πάλι πτυχιούχοι του χώρου της εκπαίδευσης να αναζητήσουν την δικαίωσή τους υποβαλλόμενοι σε ταλαιπωρίες και πιθανώς σε αλλότριες δαπάνες χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι για την εξέλιξη αυτή.

Επειδή ο αποκλεισμός υποψηφίων από τη διαδικασία της μόνιμης πρόσληψης εξ’ αιτίας των απαράδεκτων ρυθμίσεων του Ν. 4589/19 της προηγούμενης κυβέρνησης, που ο κλάδος των εκπαιδευτικών σε μεγάλο ποσοστό έχει απορρίψει, θα σημάνει μία επιπλέον δεινή επιβάρυνση για τον ταλαιπωρημένο κλάδο της δημόσιας εκπαίδευσης. Την στιγμή, μάλιστα, που δεν έχουν πραγματοποιηθεί μόνιμες προσλήψεις τα τελευταία δέκα χρόνια και ενώ θα βρισκόμαστε ενώπιον του φάσματος αποκλεισμού και των συγκεκριμένων υποψηφίων από την δυνατότητα τους να δουλέψουν ως αναπληρωτές για τα επόμενα τρία χρόνια! Το γεγονός αυτό απαιτεί τη βούληση όλων των αρμοδίων να ξεπεραστούν προβλήματα και λάθη, που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται και σε ασάφειες της προκήρυξης.

Ερωτάται η κα Υπουργός:

Α) Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε και πότε, προκειμένου να αρθούν οι λόγοι που έχουν οδηγήσει  σε κίνδυνο αποκλεισμού εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/24-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) από τους διορισμούς, εξαιτίας α) σύγχυσης για την πληρωμή παραβόλου, β) της μη προσμέτρησης των 20 μορίων που προβλέπονται για το βασικό πτυχίο της κατηγορίας Π.Ε. 71,  καθώς και γ) της μη άθροισης στο σύνολο των μορίων του μεταπτυχιακού τίτλου για την ειδικότητα της Πληροφορικής;

Ο ερωτών Βουλευτής, Ιλχάν Αχμέτ – Ροδόπης”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΨΗΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood