Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα “Η κατάσταση στον τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μετά την ψήφιση του νόμου 4547/2018 για τις Νέες Δομές”, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, Γιώργος Λαμπρούλης, Νίκος Καραθανασόπουλος, Χρήστος Κατσώτης, Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης.

“Οι εξελίξεις μετά την ψήφιση του νόμου επιβεβαιώνουν ότι έμειναν μετέωρα χιλιάδες παιδιά, που ήταν στις λίστες αναμονής για ραντεβού με την διεπιστημονική ομάδα ( των πρώην ΚΕΔΔΥ), που αν και με καθυστέρηση λόγω υποστελέχωσης, έκαναν διάγνωση, περιγράφοντας την ειδική δυσκολία και σύστηναν το κατάλληλο σχολικό πλαίσιο για κάθε παιδί. Ο νόμος θέτει επιπλέον προϋποθέσεις για την όποια παραπομπή στο νέο φορέα για μια αξιολογική έκθεση και όχι γνωμάτευση, ενώ μετακυλάει συνολικά, στο όνομα της “ένταξης” και της “ισότιμης” αντιμετώπισης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, την ευθύνη του εντοπισμού των δυσκολιών τους, της παιδαγωγικής παρέμβασης και της αξιολόγησης τους στη γενική εκπαίδευση από το υπάρχον προσωπικό, ανεξάρτητα, εάν είναι ειδικός παιδαγωγός και έχει τα αναγκαία επιστημονικά προσόντα. Βέβαια, ακόμα και εάν υπάρχει ειδικός παιδαγωγός, πολλές φορές, δεν επαρκεί για να ασκήσει επιστημονικό έργο, στις ήδη διεγνωσμένες περιπτώσεις παιδιών, όχι για να αναλάβει τον εντοπισμό, την παρέμβαση και την αξιολόγηση όλων των παιδιών. Προβλέπεται, μάλιστα, στα σχολεία που δεν υπάρχει ειδικός παιδαγωγός, να αναλάβει εκπαιδευτικός χωρίς καμία απολύτως ειδίκευση.
Αυτή την στιγμή έχουν “παγώσει” τα χιλιάδες ραντεβού με τα παιδιά που αναμένουν μήνες για να πάρουν μια γνωμάτευση που θα εντοπίζει, κατόπιν διεπιστημονικής προσέγγισης, το είδος της δυσκολίας, και θα συστήνει την αναγκαία ειδική παιδαγωγική παρέμβαση και το κατάλληλο σχολικό πλαίσιο. Ενώ, όλες οι καινούργιες περιπτώσεις παιδιών που εντοπίζονται δεν μπορούν να απευθυνθούν πουθενά.
Από την άλλη τα ΚΕΣΥ, αυτή την στιγμή, είναι σε μια αναμονή, προετοιμάζοντας, ατομικά προγράμματα, για την “ειδική” παρέμβαση των μαθητών, μέσα στο γενικό σχολείο. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν τα δεύτερα ΚΕΣΥ χωρίς καμία πρόβλεψη, κτιριακή υποδομή, και στελέχωσή τους, αφού μέχρι τώρα έχουν διοριστεί μόνο οι υπεύθυνοι. Αν και αυξήθηκαν οι αρμοδιότητές τους, μειώθηκαν οι προβλεπόμενες ειδικότητες, καταργήθηκαν οργανικές θέσεις ή δημιουργήθηκαν προσωποπαγείς, προδιαγράφοντας τη μελλοντική συρρίκνωσή τους. Τη στιγμή που είναι αναγκαία η συνολική αναβάθμισή τους, ο πολλαπλασιασμός τους και η στελέχωσή τους από μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, που είναι αναγκαίες για τη συνολική, διεπιστημονική γνωμάτευση και παραπέρα ειδική παιδαγωγική στήριξη όλων των μαθητών με ειδικές δυσκολίες.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα προτίθεται να πάρει άμεσα ώστε:

  • Να καλυφτούν όλες οι ανάγκες σε επιστημονικό, παιδαγωγικό προσωπικό για να εξασφαλιστεί αυτό που είναι προαπαιτούμενο της ειδικής παρέμβασης, η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ και παραπέρα η διεπιστημονική υποστήριξη στο κατάλληλο σχολικό πλαίσιο για κάθε παιδί με βάση τις προσδιορισμένες ειδικές ανάγκες του.
  • Εδώ και τώρα να καλυφτούν όλα τα παιδιά, που είναι σε αναμονή και να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τις νέες περιπτώσεις που εντοπίζονται, χωρίς καμία επιβάρυνση των γονέων”.