Κοινοβουλευτική αναφορά Ιλχάν Αχμέτ για τα Σχέδια Βελτίωσης στην ΑΜ-Θ

Κατατέθηκε κοινοβουλευτική αναφορά από τον βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ προς του ΥΠΑΑΤ Λευτέρη Αυγενάκη με θέμα "Να αποκατασταθεί η αδικία σχετικά με τα Σχέδια Βελτίωσης για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης".
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόκειται για την επιστολή διαμαρτυρίας που εστάλη από το ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας και αφορά το αίτημα για την δέσμευση επιπλέον ποσού από την υπερδέσμευση που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη πρόσκληση, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που έχουν υποστεί οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, και να αμβλυνθεί η ανισότητα που δημιουργείται. 

Να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός για τα σχέδια βελτίωσης στην ΑΜ-Θ ανέρχεται στα 23.300.000 ευρώ, και στον Έβρο επιλέγονται 157 αιτήσεις προς στήριξη συνολικού ποσού δημοσίας δαπάνης 11.975.397 ευρώ, δηλαδή όλοι οι εγκεκριμένοι φάκελοι, ενώ στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες επιλέγονται μόλις 128 αιτήσεις προϋπολογισμού 9.668.197 ευρώ αφήνοντας εκτός 195 επιλαχόντες για ποσό 12.182.062 ευρώ, με ένα ποσό να απομένει για απορρόφηση μετά τις ενστάσεις.   

Σε κάθε περίπτωση, δεν εκφράζεται διαφωνία με την επιλογή και ένταξη των Σχεδίων Βελτίωσης του Έβρου, αλλά η άποψη ότι η ένταξη και των φακέλων των υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί πράξη δικαιοσύνης, ισοτιμίας και ισόρροπης ενδοπεριφερειακής ανάπτυξης σε μια κατεξοχήν αγροτική Περιφέρεια.

Το κείμενο της Αναφοράς όπου έχει προσαρτηθεί και η σχετική ανακοίνωση-διαμαρτυρία του ΓΕΩΤΕ-Ε Ανατολικής Μακεδονίας.    

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων κ. Λευτέρη Αυγενάκη    

Θέμα: Να αποκατασταθεί η αδικία σχετικά με τα Σχέδια Βελτίωσης για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Κύριε Υπουργέ,

Ο προϋπολογισμός για τα σχέδια βελτίωσης στην ΑΜ-Θ ανέρχεται στα 23.300.000 ευρώ, και στον Έβρο επιλέγονται 157 αιτήσεις προς στήριξη συνολικού ποσού δημοσίας δαπάνης 11.975.397 ευρώ, δηλαδή όλοι οι εγκεκριμένοι φάκελοι, ενώ στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες επιλέγονται μόλις 128 αιτήσεις προϋπολογισμού 9.668.197 ευρώ αφήνοντας εκτός 195 επιλαχόντες για ποσό 12.182.062 ευρώ, με ένα ποσό να απομένει για απορρόφηση μετά τις ενστάσεις.

Όπως υποστηρίζει το παράρτημα του ΓΕΩΤΕ.Ε Ανατολικής Μακεδονίας, στην επιστολή που σας καταθέτω με την μορφή της Αναφοράς, «με την κατά προτεραιότητα κάλυψη των αιτήσεων όλης της Π.Ε. Έβρου και όχι μόνο των πυρόπληκτων, πληγέντων σε αυτήν περιοχών, δεν τηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο, ενώ η εφαρμογή του κριτήριου της μόνιμης κατοικίας στην ΠΕ Έβρου, αποτελεί μια  διαδικασία που εισάγει διακρίσεις, και δεν εξασφαλίζει την ίση προσβασιμότητα των κατοίκων της περιφέρειας ΑΜΘ.»

Σε κάθε περίπτωση, δεν διαφωνούμε με την επιλογή και ένταξη των Σχεδίων Βελτίωσης του Έβρου, αλλά επιμένουμε στην άποψη μας ότι η ένταξη και των φακέλων των υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί πράξη δικαιοσύνης, ισοτιμίας και ισόρροπης ενδοπεριφερειακής ανάπτυξης σε μια κατεξοχήν αγροτική Περιφέρεια.

Για τους λόγους αυτούς ζητείται δέσμευση επιπλέον ποσού από την υπερδέσμευση που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη πρόσκληση, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που έχουν υποστεί οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, και να αμβλυνθεί η ανισότητα που δημιουργείται.

Παρακαλώ για τις ενέργειές σας.

Ο αναφέρων βουλευτής

Ιλχάν Αχμέτ

Με την ΥΑ 427/2-3-2023 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022», καθορίζονταν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ένταξη στη Δράση.

Με την έκδοση της 534/13-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στην συγκεκριμένη Δράση εκτός των άλλων αναφέρονταν και η κατανομή των πιστώσεων ανά περιφέρεια της χώρας. Στην περιφέρεια Α.Μ.Θ. αναλογούσε ποσό 17.200.000 €.

Με διάφορες αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται οι περιοχές που χαρακτηρίζονται πυρόπληκτες στην περιφέρεια ΑΜΘ κατά το έτος 2023 και συγκεκριμένα αναφέρονται οι εξής περιοχές:

Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Δημοτικές Κοινότητες Αλεξανδρούπολης, Άβαντος, Αισύμης, Κίρκης και Μάκρης της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης

Δημοτικές Κοινότητες Δωρικού, Λουτρού και Νίψης της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης Δήμος Σουφλίου

Δημοτική Κοινότητα Σουφλίου της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου του Δήμου Σουφλίου

Δημοτικές Κοινότητες Δαδιάς, Λαγυνών και Λυκόφωτος της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου και Δημοτικές Κοινότητες Λύρας, Λευκίμμης και Φυλακτού της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού, του Δήμου Σουφλίου,

Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ

Δημοτικές Κοινότητες Γρατινής, Στυλαρίου και Σιδηράδων της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής,

Δημοτική Ενότητα Φιλλύρας του Δήμου Αρριανών,

Δημοτική Ενότητα Σώστου του Δήμου Ιάσμου,

Δημοτική Ενότητα Σαππών και Δημοτική Κοινότητα Μαρώνειας της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας του Δήμου Μαρώνειας Σαπών,

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κοσμά της Δημοτικής Ενότητας Ορεινού του Δήμου Νέστου,

Δημοτικές Κοινότητες Διαλεκτού, Αβραμυλιάς και Νέου Ξεριά, της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης, του Δήμου Νέστου.

Με την υπ. αρ. 2429 / 12-12-2023 5η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 534/13-3-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στη Δράση 4.1.5 αυξάνεται το αρχικά αναλογούν ποσό στην περιφέρεια ΑΜΘ κατά 6.000.000 €, ήτοι συνολικά 23.200.000 €. Στη συγκεκριμένη τροποποίηση, όπου δεν γίνεται καμία αναφορά σε προβλεπόμενο ή ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε εφαρμογή κανονισμού αλλά μόνο με αναφορά της σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, αναφέρει ότι «Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τους μόνιμους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου».

Στη συνέχεια με την Αριθ.Πρωτ.:ΦΜ4.1.5/7488/192/09/01/2024 του Περιφερειάρχη ΑΜΘ γίνεται η ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στη Δράση 4.1.5 λαμβάνοντας υπ’ όψιν την παραπάνω τροποποίηση με αποτέλεσμα να εγκρίνονται:

157 δικαιούχοι από την Π.Ε. Έβρου οι οποίοι απορροφούν 11.975.397 € του προϋπολογισμού, εκ των οποίων 96 από το Δήμο Ορεστιάδος και Δήμο Διδυμοτείχου, οι οποίοι απορροφούν 7.365.332€ από τα 11.975.397 € συνολικά της Π.Ε. Έβρου. Να τονίσουμε ότι οι Δήμοι Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου δεν χαρακτηρίστηκαν ως πυρόπληκτοι για να τυγχάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης.

43 δικαιούχοι από την Π.Ε. Δράμας, οι οποίοι απορροφούν, 4.034.387€ εκ του προϋπολογισμού,

37 δικαιούχοι από την Π.Ε. Καβάλας, οι οποίοι απορροφούν, 2.252.011€ εκ του προϋπολογισμού,

27 δικαιούχοι από την Π.Ε. Ξάνθης, οι οποίοι απορροφούν, 1.836.082€ εκ του προϋπολογισμού και

22 δικαιούχοι από την Π.Ε. Ροδόπης, οι οποίοι απορροφούν, 1.599.648€ εκ του προϋπολογισμού.

Η δε βάση της βαθμολογίας του τελευταίου δικαιούχου ανά Π.Ε. διαμορφώνεται ως εξής:

Στην Π.Ε. Έβρου συνολικά 60,09 βαθμούς και στους Δήμους Ορεστιάδος και Διδυμοτείχου 63,92 βαθμούς

Στην Π.Ε. Δράμας 78,07 βαθμούς

Στην Π.Ε. Καβάλας 78,61 βαθμούς

Στην Π.Ε. Ξάνθης 78,18 βαθμούς και

Στην Π.Ε. Ροδόπης 78,09 βαθμούς

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω έχουμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

Ως Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθεί μέριμνα και να γίνει ότι είναι δυνατό για τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές ώστε να αποκαταστήσουν τόσο τις υποδομές τους όσο και το φυτικό και ζωϊκό τους κεφάλαιο. Επίσης θα πρέπει να γίνει ότι είναι δυνατό για την επανένταξη των πληγέντων στην αγροτική δραστηριότητα.

Θεωρούμε λοιπόν ότι με την κατά προτεραιότητα κάλυψη των αιτήσεων όλης της ΠΕ Έβρου και όχι μόνο των πυρόπληκτων, πληγέντων σε αυτήν περιοχών, δεν τηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο, ενώ η εφαρμογή του κριτήριου της μόνιμης κατοικίας στην ΠΕ Έβρου, αποτελεί μια  διαδικασία που εισάγει διακρίσεις, και δεν εξασφαλίζει την ίση προσβασιμότητα των κατοίκων της περιφέρειας ΑΜΘ. Επίσης, η μη συμπερίληψη και των υπολοίπων πυρόπληκτων – πληγέντων περιοχών της Περιφέρειας ΑΜΘ στην παραπάνω απόφαση παραβιάζει την ισονομία και ισοπολιτεία των πολιτών. Η συγκεκριμένη απόφαση συνεπώς δημιουργεί έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

Η ανάλογη απόφαση που πάρθηκε για την Θεσσαλία εφαρμόσθηκε στο σύνολο της περιφέρειας αφορούσε δε ζημιές σε υποδομές, εξοπλισμό και αγροτική παραγωγή αναντίστοιχες με αυτές στη δική μας περιφέρεια, προερχόμενες από διαφορετική αιτιολογία και αφορούσε πλημμυρικά φαινόμενα. Τέλος, ανάλογες αποφάσεις σαν τη συγκεκριμένη δεν υπήρξαν για άλλες πυρόπληκτες περιοχές, παρά το γεγονός ότι κατά το 2023 είχαμε έξαρση πυρκαγιών στη χώρα.

Επιπρόσθετα, υπάρχει ειδικό κριτήριο επιπλέον βαθμολογίας για τις πυρόπληκτες περιοχές (+ 3 βαθμοί) και το οποίο σύμφωνα με τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής εφαρμόσθηκε στη δική μας περιοχή μόνο για τις πυρόπληκτες Δημοτικές Κοινότητες που αναφέρονται παραπάνω και όχι στο σύνολο των νομών. Υπάρχει δηλ. μέριμνα από το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για την επιπλέον μοριοδότηση των πληγέντων περιοχών.

Θεωρούμε δε, ότι η εφαρμογή της 5ης τροποποίησης στερείται νομικού υποβάθρου, καταστρατηγεί τους στόχους, καθώς και το πεδίο εφαρμογής της Δράσης 4.1.5., συμβάλει στην ενδοπεριφερειακή διαχείριση – ανισότητα και είναι ευάλωτη σε οιασδήποτε προσφυγή με βάση το Ευρωπαϊκό δίκαιο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε:

Τη δέσμευση επιπλέον ποσού από την υπερδέσμευση που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη πρόσκληση, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που έχουν υποστεί οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας ΑΜΘ, και να αμβλυνθεί η ανισότητα που δημιουργείται για τους αγρότες της, εξορθολογίζοντας τη «βάση» της βαθμολογίας εντός αυτής.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood