Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών προτίθεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του να λειτουργήσει Κοινωνικό Φροντιστήριο και να παράσχει ενισχυτική-υποστηρικτική διδασκαλία σε μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου, για Σάπες και Ξυλαγανή.

“Στόχος είναι η παροχή ίσων ευκαιριών των παιδιών στην μάθηση, γι’ αυτόν τον λόγο όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς να υπάρχουν ειδικά κοινωνικοοικονομικά κριτήρια”, σημειώνει ο Δήμαρχος Ντίνος Χαριτόπουλος.
Στην προσπάθεια αυτή του Δήμου σημαντική στήριξη αποτελεί και η συνδρομή εθελοντών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων (φιλολόγων, μαθηματικών, φυσικών, χημικών και βιολόγων), που με την προσφορά τους θα δείξουν έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία και αλληλεγγύη.
Έτσι ο Δήμος καλεί όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να συμπράξουν ανιδιοτελώς, διαδικτυακά ή δια ζώσης, να έρθουν σε επικοινωνία με το αρμόδιο γραφείο  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού διεύθυνση: Κτίριο πρώην Δ.Ο.Υ. Σάπες, e-mail paidsta@gmail.com, ή στο τηλέφωνο 2532023578. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται η ειδικότητα, το τηλέφωνο, το e-mail, οι μέρες και οι ώρες που είναι διαθέσιμοι, και αν ενδιαφέρονται για Σάπες ή Ξυλαγανή.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, στα εξής τηλέφωνα: 2532350123, 2532023684, 2532023578 ή στην κοινωνική λειτουργό κ. Πέτκου Ελισάβετ-Μαρία στο τηλ. 2532023578 (ωράριο επικοινωνίας: 07:00-15:00).