Τη δια ζώσης, πλέον, συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Μαρωνείας-Σαπών, αξιώνουν από κοινού, οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, Γιάννης Σταυρίδης, Απόστολος Ιωάννου και Μιχάλης Βασιλειάδης.

Με κοινή τους επιστολή επικαλούνται τη σημασία του εκ του σύνεγγυς διαλόγου των εκπροσώπων των πολιτών, και προτείνουν συγκεκριμένους χώρους που διαθέτουν την ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή και συνεπώς μπορούν επαρκώς να φιλοξενήσουν τις συνεδριάσεις του κορυφαίου τοπικού αιρετού συλλογικού οργάνου.

Συγκεκριμένα, στη επιστολή τους αναφέρουν:  

Ο διάλογος, σε πολιτικό επίπεδο, προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε δημοτική παράταξη να δημοσιοποιήσει τις θέσεις της, και κατ’ επέκταση να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, κάνοντας γνωστές τις απόψεις της για τα σημαντικά κοινωνικά και τοπικά προβλήματα, τις ενδεχόμενες ενστάσεις της, αλλά και τις πιθανές λύσεις που πρεσβεύει. Προκύπτει, έτσι, σημαντικό όφελος για τους πολίτες, καθώς έχουν τη δυνατότητα, όχι μόνο να γνωρίσουν ποικίλες πτυχές των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών ζητημάτων, αλλά και να έρθουν σε επαφή με την επιχειρηματολογία της κάθε παράταξης, και να ελέγξουν, άρα, την αλήθεια των θέσεών της, καθώς και τις επιμέρους επιδιώξεις της.

Ο ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος πραγματοποιείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δεν αναλώνεται σε μια επιφανειακή ανταλλαγή διάφορων πληροφοριών, και επιδιώκει την εύρεση της αλήθειας που προκύπτει μέσα από την πλήρη διερεύνηση των αντικρουόμενων απόψεων και επιχειρημάτων.

Αυτό επιτυγχάνεται με την άμεση επαφή όλου του δημοτικού συμβουλίου, και όχι πλέον με τις συνεδριάσεις δια περιφοράς.

Μετά την εμπειρία όλων μας από την πανδημία covid-19, και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε ο καθένας μας για την ατομική υγιεινή, είναι πλέον σαφές πως δια ζώσης συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου μπορούμε να πραγματοποιήσουμε σε υποδομές που ήδη υπάρχουν στην πόλη των Σαπών.

Με αυτή την ευκαιρία καταθέτουμε την πρότασή μας, βάσει των νέων οδηγιών από τις κείμενες διατάξεις, ώστε από εδώ και πέρα οι συνεδριάσεις να γίνονται δια ζώσης με αντίστοιχα μέτρα προστασίας, στα εξής κτίρια που θεωρούμε πως υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αυτά μπορεί να είναι κατά αξιολογική σειρά τα εξής:

  1. Ο χώρος του αμφιθεάτρου του Γυμνασίου Σαπών, περίπου 300 τ.μ., με ανάλογες υποδομές σε μικροφωνική εγκατάσταση, μικρόφωνα, θρανία, κλπ.
  2. Το Συνεδριακό Κέντρο Μαρώνειας το οποίο πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Με εκτίμηση

Σταυρίδης Ιωάννης

Ιωάννου Απόστολος

Βασιλειάδης Μιχάλης“.