Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ στην Κομοτηνή, με ανακοίνωσή της αντιτίθεται σφοδρά στο ενδεχόμενο αναστολής του εξαμήνου λόγω έλλειψης χώρων για τη διεξαγωγή επαρκών σε αριθμό διαλέξεων για την ολοκλήρωση του εξαμήνου, που τυχόν να προκληθεί λόγω τεχνικών θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη μη λειτουργία του Αμφιθεάτρου της Παλιάς Νομικής.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

“Γνωστοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του Τμήματος, στα πλαίσια διάλεξης, το γεγονός ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο αναστολής του εξαμήνου λόγω τεχνικών θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη μη λειτουργία του Αμφιθεάτρου Παλιάς Νομικής και την έλλειψη χώρων για την διεξαγωγή επαρκών σε αριθμό διαλέξεων για την ολοκλήρωση του εξαμήνου. Οφείλουμε, σαν ΔΑΠ ΝΔΦΚ Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Επιστήμης να δηλώσουμε δημόσια, ρητά και ευθαρσώς την πλήρη εναντίωση μας σε αυτές τις προθέσεις της ηγεσίας του Τμήματος που σαν αποτέλεσμα ενδέχεται να έχουν την συνέχιση των διαλέξεων και της εξεταστικής περιόδου μέχρι και τα τέλη του καλοκαιριού (!) και την πρόθεσή μας να κάνουμε ο,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό ώστε να βρεθεί έγκαιρα μια βιώσιμη λύση. Είναι άλλωστε υποχρέωση του Πανεπιστημίου να φροντίζει για την ομαλή λειτουργία των Τμημάτων και την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών του”.