Ερώτηση με θέμα την χορήγηση προσωρινής αναπηρικής σύνταξης σε συνταξιούχους με αναπηρία και ειδικά σε ψυχικά ασθενείς, βάσει του νόμου 4144/2013, κατέθεσαν στον υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ.

Όπως αναφέρουν, “πρόβλημα προκύπτει στην χορήγηση συντάξεων ατόμων με αναπηρία και ιδιαίτερα των ψυχικά ασθενών, καθόσον η από 11 Μαρτίου 2020 Π.Ν.Π. που προέβλεπε την παράταση χορήγησης συντάξεων αναπηρίας των οποίων η χορήγηση έληγε Μάρτιο-Απρίλιο του έτους 2020 κατά το οποίο αναβλήθηκαν οι συνεδριάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. (Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας) λόγω επιβολής μέτρων καθολικού lockdown στη χώρα, είχε ισχύ μέχρι την 31.10.2020. Στην ανωτέρω κατηγορία συνταξιούχων, η σύνταξη απονέμεται για χρονικό διάστημα διετίας, μετά τη λήξη του οποίου ο αιτών επανεξετάζεται από τα ΚΕ.Π.Α. για τη συνέχιση χορήγησής της και εκδίδεται νέα απόφαση παράτασης αυτής για ακόμη μια διετία”.

Τα τρία ερωτήματα που τίθενται από τους βουλευτές του ΚΙΝΑΛ προς τον κ. Βρούτση, είναι τα εξής:

  • Εφαρμόζεται ο ανωτέρω νόμος 4611/2019 με τον οποίο ήδη επεκτάθηκε σε όλα τα επιδόματα και συντάξεις αναπηρίας το δικαίωμα λήψης προσωρινής σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους που έχουν ήδη κριθεί με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις των ανωτέρω νόμων, κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της απόφασης των ΚΕΠΑ και μέχρι την έκδοση νέας απόφασης παράτασης και κρίσης από αυτά;
  • Είναι εν λειτουργία το απαιτούμενο λογισμικό του e-ΕΦΚΑ; Αν όχι, πότε θα τεθεί σε λειτουργία;
  • Θα παραταθούν οι χορηγήσεις των συντάξεων αναπηρίας που λήγουν τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2021, λόγω της έως την 30/11/2020 αναστολής λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α. και της πιθανής παράτασης αυτής της αναστολής;

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

“Πρόβλημα προκύπτει στην χορήγηση συντάξεων ατόμων με αναπηρία και ιδιαίτερα των ψυχικά ασθενών καθόσον η από 11 Μαρτίου 2020 Π.Ν.Π, που προέβλεπε την παράταση χορήγησης συντάξεων αναπηρίας, των οποίων η χορήγηση έληγε Μάρτιο- Απρίλιο του έτους 2020 κατά το οποίο αναβλήθηκαν οι συνεδριάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α (Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας), λόγω επιβολής μέτρων καθολικού lockdown στη χώρα, είχε ισχύ μέχρι την 31.10.2020.

Στην ανωτέρω κατηγορία συνταξιούχων, η σύνταξη, απονέμεται για χρονικό διάστημα διετίας, μετά τη λήξη του οποίου ο αιτών επανεξετάζεται από τα ΚΕ.Π.Α για τη συνέχιση χορήγησης της και εκδίδεται νέα απόφαση παράτασης αυτής για ακόμη μια διετία.

Σύμφωνα με το άρθ. 66 του Ν.4144/2013, όπως ισχύει με τις μεταγενέστερες παρατάσεις και τροποποιήσεις του (άρθρο 28 του Ν. 4488/2017 και άρθρο 82 του Ν.4611/2019), προβλέφθηκε ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για έξι μήνες. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, με το  προβλεπόμενο, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ποσοστό αναπηρίας καθώς και για τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, ενώ παράλληλα παρατείνεται και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Επειδή το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από τη λήξη ισχύος της απόφασης συνταξιοδότησης μέχρι την επανεξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α και την παράταση συνταξιοδότησης, είναι αρκετά μεγάλο, δημιουργείται σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στα ΑΜΕΑ και ιδιαίτερα στους ψυχικά ασθενείς, κάτι που επιδεινώνει την ήδη επιβαρυμένη ψυχική τους υγεία με εκδήλωση έντονων ψυχωσικών και καταθλιπτικών επεισοδίων κατά το διάστημα αυτό.

 Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1.Εφαρμόζεται ο ανωτέρω νόμος 4611/2019 με τον οποίο, ήδη επεκτάθηκε σε όλα τα επιδόματα και συντάξεις αναπηρίας το δικαίωμα λήψης προσωρινής σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους που έχουν ήδη κριθεί με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις των ανωτέρω νόμων, κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της απόφασης των ΚΕ.ΠΑ και μέχρι την έκδοση νέας απόφασης παράτασης και κρίσης από αυτά;

  1. Είναι εν λειτουργία το απαιτούμενο λογισμικό του e-ΕΦΚΑ; Αν όχι, πότε θα τεθεί σε λειτουργία;
  2. Θα παραταθούν οι χορηγήσεις των συντάξεων αναπηρίας, που λήγουν τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2021, λόγω της έως την 30/11/2020 αναστολής λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α και της πιθανής παράτασης αυτής της αναστολής;”.