Δεδομένης της συνεχιζόμενης αναφοράς στα σχολικά βιβλία της Αλβανίας, ελληνικών εδαφών ως δήθεν «αλβανικά εδάφη εκτός Αλβανίας», ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αλβανίας, Μανώλης Κεφαλογιάννης, κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

“Η απάλειψη τέτοιων αναφορών και χαρτών στα σχολικά βιβλία της Αλβανίας, μιας χώρας που πρόσφατα έλαβε ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων, δεν αποτελεί μόνο βασική προϋπόθεση για την εμπέδωση των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά συμβάλλει στη σωστή εκπαίδευση της νέας γενιάς των Αλβανών σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές”, σημειώνει.

Αναλυτικά η Ερώτησή του:

«Στις 25  Μαρτίου 2020 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης, με τη Δημοκρατία της Αλβανίας.

Μεταξύ της Ελλάδος και της Αλβανίας έχει συσταθεί Μικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που έχει τεθεί σε ισχύ από το 2020. Η Επιτροπή συνεδριάζει σύμφωνα με το πνεύμα και τους σκοπούς της UNESCO και του Συμβουλίου της Ευρώπης, και εξετάζει μεταξύ άλλων τις θεματικές γεωγραφίας και ιστορίας.

Ήδη από το 2018 επήλθε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για απάλειψη από τα σχολικά βιβλία της Ιστορίας και της Γεωγραφίας της Αλβανίας, όρων όπως «αλβανικά εδάφη στην Ελλάδα», καθώς και απεικονιστικού υλικού (χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.) αντιστοίχου περιεχομένου. Η απάλειψη των χαρτών και των αναφορών στα σχολικά βιβλία της Αλβανίας σε τμήματα της Ελληνικής Επικράτειας ως δήθεν «αλβανικά εδάφη εκτός Αλβανίας» αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εμπέδωση των σχέσεων καλής γειτονίας και συμβάλλει στη σωστή εκπαίδευση της νέας γενιάς των Αλβανών σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές.

Ενώ οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν αποφασίστηκε να έχουν εφαρμογή από το Σεπτέμβριο του 2019, αυτές μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί από αλβανικής πλευράς, ενώ δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στην ενημέρωση για το ζήτημα, κάτι το οποίο έχει επανειλημμένως ζητήσει η ελληνική πλευρά. Κάτι που καθιστά πλέον προφανές ότι η αλβανική πλευρά δεν έχει καμία πρόθεση να τηρήσει τα υπεσχημένα.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  • Είναι  σε γνώση της τα ανωτέρω;
  • Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε μία υπό ένταξη χώρα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της που συνάδουν απόλυτα με την εμπέδωση των σχέσεων καλής γειτονίας και να απαλείψει απαράδεκτες αλυτρωτικές τάσεις κατά ενός κράτους μέλους από τα σχολικά της βιβλία;».