Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, της Υπουργικής Απόφασης για την ένταξη και των τελευταίων 27 Δήμων στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας για την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο σύνολο των (325) Δήμων της χώρας.

Έτσι, ελευθερώνονται θέσεις στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς για να δεχθούν μικρότερα σε ηλικία παιδιά.

Πέραν της μεγάλης βοήθειας που προσφέρει το μέτρο στους εργαζόμενους γονείς, τα οφέλη είναι και παιδαγωγικά, καθώς τα παιδιά εντάσσονται ομαλά στο σχολικό περιβάλλον.

Εξάλλου, η εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης ήταν απαίτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας εδώ και εξήντα χρόνια.

Το μέτρο συνοδεύεται και από τους απαραίτητους πόρους προς τους Δήμους για τυχόν προβλήματα κτιριακών υποδομών.

Δείτε τους 27 Δήμους και τα οριζόμενα στο σχετικό ΦΕΚ: