Την υλοποίηση προγράμματος παρεμβάσεων, καθαρισμού και αποχορτόσεων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, έχει ήδη ξεκινήσει ο Δήμος Κομοτηνής μέσω των υπηρεσιών της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
Την τρέχουσα εβδομάδα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες:
  • Καθαρισμός ρέματος στον οικισμό των Σιδεράδων.
  • Καθαρισμός δρόμου στην οδό Κουρτίδη.
  • Καθαρισμός χώρων από μπάζα και σκουπίδια, καθώς και διευθέτηση και καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών, στον οικισμό του Ηφαίστου.
  • Καθαρισμός πλατείας Ομονοίας.
  • Καθαρισμός πλατείας Τσούντα.
  • Καθαρισμός και πυρασφάλεια οικοπέδων στις οδούς Πύργου, Άρδα και Αλβίνης Ιωαννίδου.