Ολοκληρώθηκε η μελέτη αποκατάστασης της πεσμένης γέφυρας του ποταμού Κομψάτου στον Ίασμο.

Η εκπόνησή της αποτελούσε το τελευταίο προαπαιτούμενο για την προκήρυξη του έργου της αποκατάστασης και την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει να κατασκευάσει την καινούρια γέφυρα. Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων, και εκτός σοβαρού απροόπτου, στις αρχές του καλοκαιριού θα υπογραφεί η σύμβαση και θα ξεκινήσουν οι εργασίες της ανακατασκευής.

Το ενδιαφέρον που προκύπτει από τη μελέτη, είναι ότι προβλέπεται η κατασκευή γέφυρας με γυάλινο κατάστρωμα, στη βάση της πρακτικής που ακολουθείται κατά κόρον τα τελευταία χρόνια σε αντίστοιχες κατασκευές σε χώρες του εξωτερικού.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο του έργου περιγράφεται στη μελέτη ως εξής: «Η γέφυρα θα είναι συνολικού μήκους 104,2m, θα αποτελείται από τρία ισοστατικά τόξα μήκους 24,4/50,7/29,1m με ολικό πλάτος διατομής 6.35m. Ο άξονας της γέφυρας θα είναι ευθύγραμμος με σταθερή κατά μήκος κλίση 3,5%. Το κατάστρωμα θα αποτελείται από 36 panels γυαλιού, πλάτους 42mm έκαστο, τα οποία θα στηρίζονται σε ισομηκείς εγκάρσιες μεταλλικές διαδοκίδες διατομής Ι. Τα τόξα θα έχουν κοίλη κυκλική διατομή, πάχους 7cm, και θα συνδέονται με το κατάστρωμα μέσω ολόσωμων αναρτήρων κυκλικής διατομής, από δομικό χάλυβα. Τα δύο μεσόβαθρα ύψους 23,45m θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45 και θα έχουν μεταβλητή διατομή κιβωτίου. Στα άκρα της γέφυρας θα υπάρχουν ακρόβαθρα οπλισμένου σκυροδέματος C25/30 που θα θεμελιώνονται σε πασσάλους. Η έδραση του γυάλινου καταστρώματος επί των βάθρων θα πραγματοποιείται μέσω εφεδράνων τριβής τύπου εκκρεμούς FPS, τα οποία μαζί με τους διαμήκεις και εγκάρσιους υδραυλικούς αποσβεστήρες θα αποτελούν το σύστημα σεισμικής μόνωσης της γέφυρας».

Οι μελετητές σημειώνουν ότι πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή μέθοδο κατασκευής γεφυρών, ενώ βασικό της πλεονέκτημα είναι το σημαντικά χαμηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης. Επιπροσθέτως, τονίζουν ότι μετά από την κατασκευή της γυάλινης γέφυρας, η περιοχή μας θα αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών, καθ’ ότι θα πρόκειται για τη μοναδική στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Συνιστούν, δε, το έργο να ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρία του διάσημου Ιάπωνα αρχιτέκτονα Akihito Sato, που διαθέτει μεγάλη εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία στον συγκεκριμένο τομέα – προς τιμήν του μάλιστα προτείνουν η νέα γέφυρα να ονομαστεί «Ye firaki kom Sato», που στα ιαπωνικά σημαίνει «Η γέφυρα του Σάτο».

Σημειώνεται, τέλος, ότι η γέφυρα προβλέπεται να φέρει μηχανισμό εικονικής θραύσης, ώστε σε περίπτωση βλάβης και κινδύνου κατάρρευσης, οι διερχόμενοι να προειδοποιούνται εγκαίρως και να απομακρύνονται. Δείτε πώς θα λειτουργεί ο προειδοποιητικός μηχανισμός: