Ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο, ζωτικής σημασίας για τον Ίασμο, ολοκλήρωσε η Περιφέρεια ΑΜ-Ι σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών Ροδόπης.
Ο λόγος για την κατασκευή φραγμάτων συγκράτησης φερτών στην κοίτη του κεντρικού χειμάρρου του οικισμού Ιάσμου, που θα συμβάλλουν στην προστασία του οικισμού και των πολιτών από πλημμυρικά φαινόμενα και στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα, αλλά και στην υποστήριξη της αγροτικής οικονομίας μέσω της άμεσης υδροληψίας.