26 σχολικές μονάδες καταργούνται, 33 συγχωνεύονται και 53 υποβιβάζονται, σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 2813/13.7.20) με τίτλο «Υποβιβασμοί, καταργήσεις, συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021».

Από την ΚΥΑ προκαλείται για τη μεταφορά μαθητών δαπάνη επί των προϋπολογισμών των Περιφερειών.

Όσον αφορά τον νομό Ροδόπης, καταργείται το Νηπιαγωγείο του οικισμού Μελέτης.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση ΕΔΩ.