Κατά της κυβερνητικής απόφασης για αύξηση του κατώτατου μισθού, τάχθηκε το Επιμελητήριο Έβρου με ανακοίνωσή του που υπογράφει ο Πρόεδρος Χριστόδουλος Τοψίδης. Όπως μάλιστα τονίζει, “η συγκεκριμένη απόφαση προκαλεί ανησυχία και αβεβαιότητα”.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η εξαγγελθείσα από την κυβέρνηση αύξηση του κατώτατου μισθού, μόνο ανησυχία και αβεβαιότητα μπορεί να προκαλέσει στην αγορά και την πραγματική οικονομία, παρά ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα. Οι μικρές και μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που διανύουν ήδη τον ένατο χρόνο βαθιάς κρίσης, καλούνται να αντιμετωπίσουν ακόμη έναν ύφαλο που τίθεται από την κεντρική διοίκηση. Πιο συγκεκριμένα, ο επιχειρηματικός κόσμος του Έβρου έχει εύλογα ερωτήματα που συνοψίζονται στα παρακάτω: α. Για ποιον λόγο ο κατώτατος μισθός καθορίζεται από την κυβέρνηση και δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (εργοδότες-εργαζόμενοι), όπως σε κάθε δυτική οικονομία και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των δύο μερών; β. Γιατί δεν δίνονται παράλληλα κίνητρα, όπως η μείωση των εργοδοτικών εισφορών και της φορολογίας, ώστε οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν ευκολότερα σε αυτή τη νέα υποχρέωση; γ. Έχει γίνει κάποια μελέτη από την κυβέρνηση σχετικά με το ποσοστό αύξησης της ανασφάλιστης εργασίας ή των ελαστικών μορφών εργασίας σε περίπτωση αύξησης του κατώτατου μισθού; δ. Τέλος, αποτελεί για τους κυβερνώντες αντικείμενο προβληματισμού η διαφορά των μισθών ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα; Η κοινωνική συνοχή απασχολεί την κυβέρνηση, ή είναι θέμα ήσσονος σημασίας για αυτήν; Για παράδειγμα, ένας πρωτοδιόριστος πτυχιούχος πανεπιστημίου στο δημόσιο, λαμβάνει 1.080 €, ενώ ο αντίστοιχος του ιδιωτικού τομέα 650 € μετά την αναγγελθείσα αύξηση! Η θέση του Επιμελητηρίου Έβρου είναι ότι εξαγγελίες που αφορούν τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων, πρέπει να χρήζουν ιδιαίτερης μελέτης και διαλόγου και να μην αποτελούν αντικείμενα προεκλογικής εκμετάλλευσης και μικροκομματικών συμφερόντων. Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής κοινότητας και την προσέλκυση επενδύσεων, στην εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης για τις Περιφέρειες που καταγράφονται τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, και τέλος στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την περιφερειακή ανάπτυξη».

πηγή: evros-news.gr

επιμέλεια: inkomotini.news