Με απόφαση του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου, ανακαλούνται όλες οι αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί στον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρο Μαρκόπουλο, “λόγω έμπρακτης αδυναμίας συνεργασίας”, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, και ανατίθενται στον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κώστα Αντωνιάδη.

Η απόφαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.