Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία στην οποία είχε καταλήξει με τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. όσον αφορά τη νέα οδηγία για το πόσιμο νερό.

Στόχος των νέων κανόνων είναι να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα του νερού βρύσης σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την απάντηση στο αίτημα περισσότερων από 1,8 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών που υπέγραψαν την πρώτη επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών υπό τον τίτλο «Right2Water», ζητώντας τη βελτίωση της πρόσβασης όλων των Ευρωπαίων πολιτών σε ασφαλές πόσιμο νερό.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα κράτη-μέλη θα εξασφαλίζουν στο εξής τη δωρεάν παροχή νερού στα δημόσια κτίρια και θα ενθαρρύνουν εστιατόρια, κυλικεία και υπηρεσίες εστίασης, να παρέχουν στους πελάτες τους νερό είτε δωρεάν είτε χρεώνοντας ένα χαμηλό τίμημα εξυπηρέτησης.

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να φροντίσουν να βελτιωθεί η πρόσβαση ευάλωτων και μειονοτικών ομάδων, όπως οι πρόσφυγες, οι νομαδικές κοινότητες, οι άστεγοι και οι Ρομά, σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χαμηλότερη κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού θα μπορούσε να βοηθήσει τα νοικοκυριά στην Ε.Ε. να εξοικονομούν πάνω από 600 εκ. ευρώ ετησίως. Η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πολιτών στο νερό της βρύσης μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των πλαστικών μπουκαλιών που καταλήγουν στα σκουπίδια, στοιχείο που θα συνέβαλε και στη μείωση της ρύπανσης των θαλασσών. Τα πλαστικά μπουκάλια συγκαταλέγονται στα πλέον συνηθισμένα πλαστικά είδη μίας χρήσης που απαντώνται στις ευρωπαϊκές ακτές.

Παρακολούθηση και βελτίωση της ποιότητας του νερού βρύσης

Η Ε.Ε. θα θεσπίσει αυστηρότερα όρια για ορισμένους ρύπους, όπως ο μόλυβδος, με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα του πόσιμου νερού, να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση για όλους, και να ενθαρρυνθούν περισσότεροι πολίτες να στραφούν από το εμφιαλωμένο νερό στο νερό της βρύσης.

Έως τις αρχές του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στην κατάρτιση ενός καταλόγου με σκοπό την παρακολούθηση ουσιών και χημικών ενώσεων που προκαλούν ανησυχίες στην κοινή γνώμη και την επιστημονική κοινότητα όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία. Στον κατάλογο αυτό θα περιλαμβάνονται φαρμακευτικές ουσίες, ενδοκρινικοί διαταράκτες και μικροπλαστικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταρτίσει επίσης ευρωπαϊκούς καταλόγους που θα προσδιορίζουν ποιες ουσίες επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό.

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η εφαρμογή των νέων κανόνων θα στηρίζεται στην αρχή της προφύλαξης και σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της σημερινής ποιότητας του πόσιμου νερού.

“Είκοσι χρόνια μετά την ενεργοποίηση της πρώτης οδηγίας για το πόσιμο νερό, έφτασε η ώρα να επικαιροποιήσουμε και να καταστήσουμε ακόμη πιο αυστηρά τα όρια που ισχύουν για ορισμένους ρύπους, όπως ο μόλυβδος”, δήλωσε ο εισηγητής Christophe Hansen (ΕΛΚ, Λουξεμβούργο), και πρόσθεσε: “Πρωταρχικός στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν να διασφαλίσουμε ότι η οδηγία θα καταστήσει ακόμη πιο ασφαλές το νερό που πίνουμε, και ότι θα λαμβάνει υπ’ όψη της και τους νεοεμφανιζόμενους ρύπους. Ως εκ τούτου, χαιρετίζω τις διατάξεις της νέας οδηγίας σχετικά με τα μικροπλαστικά και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες όπως η δισφαινόλη Α”.

Επόμενα βήματα

Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ δώδεκα μέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την ημερομηνία εκείνη και έπειτα, τα κράτη-μέλη θα πρέπει εντός δύο ετών να προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές προκειμένου να εφαρμόσουν την οδηγία.