Αρνητική ήταν η απάντηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Δημήτρη Οικονόμου στην Ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Χαρίτου, για το αν θα δοθεί παράταση στην προθεσμία κτηματογράφησης για τις περιοχές της Π.Ε. Ροδόπης που έληξε στις 31/10/2019, και για το αν θα χορηγηθεί αναδρομική παράταση της κτηματογράφησης στις περιοχές Αιγείρου και Μέσης της Π.Ε. Ροδόπης.

“Η παραδοχή του Υφυπουργού ότι «η σημερινή Κυβέρνηση αποφάσισε να µη συνεχίσει τη διαδικασία των συνεχών παρατάσεων», αποδεικνύει ότι δεν αντιλαμβάνεται το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Π.Ε. Ροδόπης ως προς τη διαδικασία κτηματογράφησης των ακινήτων που διαθέτουν σε αγροτικούς και απομακρυσμένους, κατά το πλείστον, οικισμούς της περιοχής”, αναφέρει ο κ. Χαρίτου και προσθέτει: “Το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας δεν έλαβε υπ’ όψιν του ότι τα σοβαρά προβλήματα υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν οφείλονται πρωτίστως σε αδράνεια ή υπαιτιότητα των υπόχρεων πολιτών, αλλά στο γεγονός ότι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα εντοπισμού και αναγνώρισης των ιδιοκτησιών τους, αφού αυτές προέρχονται κατά κύριο λόγο από άτυπες συμφωνίες, διανομές, κληρονομικές διαδοχές, κ.ά., λόγω και της ιδιαίτερης πληθυσμιακής σύνθεσης της περιοχής. Προβλήματα που επιτείνει η ύπαρξη της γνωστής γραφειοκρατίας, με αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση της υποβολής των σχετικών δηλώσεων ιδιοκτησίας εντός των στενότατων χρονικών ορίων που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις”.

d274bf14 dimitris xaritou voulevtis siriza rodopis 6Σύμφωνα με στοιχεία που παρέχει ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Κτηματολογίου, Δημήτρης Σταθάκης, το ποσοστό των δικαιωμάτων που έχει συλλεχθεί ως σήμερα στην Π.Ε. Ροδόπης, είναι μόλις 45%, ενώ την ίδια στιγμή όπως υπογραμμίζει ο κ. Χαρίτου, “διατείνονται στην κυβέρνηση ότι το Ελληνικό Κτηματολόγιο είναι κατά κοινή ομολογία έργο υποδομής εθνικής σημασίας”.

Στην Π.Ε. Ροδόπης με τη λήξη τη προθεσμίας στις 31/10/2019, τα ήδη σοβαρά προβλήματα κτηματογράφησης των ακινήτων στην Π.Ε. Ροδόπης επιδεινώνονται περαιτέρω. Επιπλέον, λόγω της μη εμπρόθεσμης υποβολής της σχετικής δήλωσης ακίνητης περιουσίας, οι πολίτες κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες σοβαρότατες συνέπειες, όπως πρόστιμα, απώλεια ακίνητης περιουσίας, κ.ά. Συνέπειες που δεν τους αναλογούν καθ’ ολοκληρία, ενώ εκπνέει σε λίγες μέρες, συγκεκριμένα στο τέλος του Δεκεμβρίου, η περίοδος της «γκρίζας ζώνης», και αρχίζει η επιβολή προστίμων.