Η Ανάσταση του Θεανθρώπου ας υπενθυμίσει σε όλους μας την αξία της ζωής
με σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, με κοινωνική αλληλεγγύη, και πνεύμα ανθρωπιάς,
για να παραδώσουμε έναν καλύτερο κόσμο στα παιδιά μας.
Καλή Ανάσταση – Καλό Πάσχα!
Γραφείο Τελετών Βαμβακά