Όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, και φέτος όπως κάθε χρόνο, θα ισχύσει από 1 Μαΐου 2019 έως 31 Οκτωβρίου 2019, το οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό), με συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00).

Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον Προμηθευτή τους.