Τροποποίηση της νομοθεσίας περί συγκρότησης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, επήλθε μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Μέχρι πρότινος στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου λειτουργούσε ένα Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.
Με το ΦΕΚ 491/Υ.Ο.Δ.Δ./03-07-2020, συγκροτήθηκαν δύο Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.
Το ένα με αρμοδιότητα την εξέταση υποθέσεων που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης, και το έτερο με αρμοδιότητα την εξέταση υποθέσεων που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) των Δήμων Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου.
“Η νέα χωροθέτηση θα είναι προς όφελος τόσο των συναδέλφων Μηχανικών όσο και των πολιτών των οποίων τα θέματα εξετάζουν τα εν λόγω Συμβούλια”, αναφέρει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης Δημήτρης Λουρίκας.