Καύσιμη ξυλεία, τρόφιμα και είδη παντοπωλείου, για την κάλυψη των αναγκών απόρων δημοτών του, θα προμηθευτεί ο Δήμος Κομοτηνής. Τις σχετικές αποφάσεις έλαβαν το δημοτικό συμβούλιο και η οικονομική επιτροπή, ενώ η συνολική δαπάνη ύψους 90.940 € προ ΦΠΑ, εγκρίθηκε με απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Γκαράνη. Η ενέργεια, αφορά στο έτος 2020.