Υπεγράφη σήμερα Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 μεταξύ του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών και του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Υδατοκαλλιεργητών Ροδόπης, η σύμβαση μίσθωσης και αξιοποίησης του Τουριστικού Περιπτέρου Ιμέρου, ύστερα από τη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε και ανέδειξε πλειοδότη-μισθωτή τον Συνεταιρισμό για δώδεκα έτη.

Το Τουριστικό Περίπτερο, το οποίο είχε απαξιωθεί από την εγκατάλειψή του για πολλά έτη και είχε υποστεί φθορές και καταστροφές, φαίνεται να αποκτά πλέον σημαντικό ρόλο στην τουριστική αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης και στην τοπική ενδογενή ανάπτυξη και ιδιαίτερα της περιοχής του Ιμέρου.