Στο πλαίσιο στης κοινωνικής της δράσης, η ΕΟΔ Ροδόπης κάλυψε την πεζοπορική διαδρομή που διοργάνωσε η Περιβαλλοντική Ομάδα του 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής. Στη διαδρομή πέντε χιλιομέτρων και διάρκειας τριών ωρών, από το Οχυρό Νυμφαίας μέχρι την Πάνδροσο, συμμετείχαν τριάντα επτά μαθητές και τρεις καθηγητές.

Τέσσερις διασώστες της ΕΟΔ είχαν την υγειονομική φροντίδα της δράσης, ενώ παράλληλα πραγματοποίησαν ενημέρωση στους μαθητές για τις παραμέτρους εκείνες που απαιτούνται να λαμβάνονται για μια ασφαλή πεζοπορία, όπως η σωστή ρύθμιση ενός ορειβατικού σακιδίου, καθώς και οι τρόποι προσανατολισμού στη φύση, χωρίς τη χρήση πυξίδας και χάρτη.