Μια νέα δράση ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών σε παραμεθόριες και νησιωτικές Περιφέρειες της χώρας καθώς και σε Περιφέρειες που χρήζουν ενίσχυσης των επιδόσεών τους στην έρευνα και στην τεχνολογική ανάπτυξη, πρόκειται να υλοποιηθεί από τον Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης, ο αρχικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός της δράσης είναι 45 εκ. ευρώ δημόσιας δαπάνης, ποσό που δύναται να αυξηθεί στα 54 εκ. ευρώ.

Στόχος της Προκήρυξης είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των ερευνητικών φορέων να υλοποιήσουν ερευνητικά έργα υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αναπτυξιακής σημασίας στις εν λόγω Περιφέρειες.

Τα ερευνητικά έργα της παρούσας Προκήρυξης θα υλοποιηθούν από Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) και Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα στις αντίστοιχες Περιφέρειες, εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά και ενδυναμώνοντας ή επεκτείνοντας τις υφιστάμενες υποδομές και εξοπλισμό.

Οι Περιφέρειες αυτές είναι οι: Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Ενδεικτικά, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προβλέπεται να κατανεμηθούν 13 εκ. € (με δυνατότητα αύξησης στα 15,6 εκ. €), στην Περιφέρεια Ηπείρου 12 εκ. € (με δυνατότητα αύξησης στα 14,4 εκ. €), στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 8 εκ. € (με δυνατότητα αύξησης στα 9,6 εκ. €), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 4 εκ. € (με δυνατότητα αύξησης στα 4,8 εκ. €), και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 3 εκ. € (με δυνατότητα αύξησης στα 3,6 εκ. €).

Η συγκεκριμένη δράση θα συμβάλλει στην εξομάλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και εντάσσεται στη ευρύτερη πολιτική της Κυβέρνησης για τη στήριξη του επιστημονικού δυναμικού της χώρας με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους ερευνητές και επιστήμονες.