Το ποσό των 34,7 εκατ. ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του έτους 2018, κατανέμεται συμπληρωματικά σε όλους τους Δήμους της χώρας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, στο πλαίσιο της αύξησης των πόρων, που εξασφαλίστηκε για πρώτη φορά μετά από χρόνια, παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Από το ανωτέρω ποσό, τα 29.7 εκατ. ευρώ αποσκοπούν στην κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών των Δήμων, ενώ τα 5 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατά προτεραιότητα των δαπανών θέρμανσης.

Βάσει του πίνακα κατανομής του ποσού που προορίζεται για τα σχολεία, οι τέσσερις Δήμοι του Νομού Ροδόπης λαμβάνουν συνολικά 58.170 ευρώ. Ειδικότερα, τα ποσά ανά Δήμο είναι:

  • Δήμος Αρριανών: 7.780 ευρώ
  • Δήμος Ιάσμου: 6.600 ευρώ
  • Δήμος Κομοτηνής: 35.530 ευρώ
  • Δήμος Μαρωνείας-Σαπών: 8.260 ευρώ

Σημειώνεται ότι για την κατανομή των 5 εκατ. ευρώ ελήφθησαν υπόψη δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την σχολική χρονιά 2014-2015 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη.