Επιβαρυμένη είναι αυτή την ώρα η ατμόσφαιρα στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με τη μέτρηση του εργαστηρίου του καθηγητή του ΔΠΘ Κώστα Κουρτίδη, η ατμοσφαιρική ρύπανση βρίσκεται πολύ πιο πάνω από τα επιτρεπτά όρια των 50μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο), και συγκεκριμένα κινείται στα 129μg/m3.

Αιτία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι η καύση κακής ποιότητας ξύλων ή άλλων υλικών από τζάκια και σόμπες, σε συνδυασμό βέβαια και με τις καιρικές συνθήκες.

πηγή: Καιρικά Νέα Θράκης