Υπεγράφησαν από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, οι διαπιστωτικές αποφάσεις για την υπαγωγή 50 Τμημάτων από 11 ΑΕΙ της χώρας, στις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), σύμφωνα με τις οποίες αναγνωρίζεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται στα εν λόγω Τμήματα, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος.

Μεταξύ των Τμημάτων περιλαμβάνονται και 5 από το ΔΠΘ, και ειδικότερα πρόκειται για τα:

  • Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα).
  • Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα).
  • Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη).
  • Πολιτικών Μηχανικών / ΦΕΚ 3.987/B’/14-09-18 (Ξάνθη).
  • Aρχιτεκτόνων Μηχανικών / ΦΕΚ: 3987/B’/14-09-18 (Ξάνθη).

Η σχετική διαδικασία από το Υπουργείο συνεχίζεται και για τα Τμήματα των ΑΕΙ που υποβάλλουν σχετικό αίτημα.