Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κομοτηνής διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης με τον Εργατολόγο, Δικηγόρο Αθηνών, Χρήστο Βουρλιώτη.

Η θεματολογία της ημερίδας αφορά τις εργασιακές σχέσεις και τις αλλαγές που επήλθαν σε αυτές κατά την περίοδο του κορωνοϊού (π.χ. αναστολή συμβάσεων εργασίας, εκ περιτροπής εργασίας, πρόγραμμα «Συν-Εργασία»), νομικά ζητήματα που άπτονται του εργατικού δικαίου, καθώς και τον επανυπολογισμό των συντάξεων με βάση τον ν.4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου). Με τον επανυπολογισμό δημιουργήθηκαν συνταξιούχοι «δύο ταχυτήτων», σε πλείστες περιπτώσεις συνταξιούχων, που συνταξιοδοτήθηκαν είτε πριν είτε μετά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, ο υπολογισμός των παροχών τους έχει πραγματοποιηθεί με εσφαλμένο τρόπο, καθώς δεν ελήφθη υπ’ όψιν το ορθό συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης [ποσοστά αναπλήρωσης ν. 4387/2016 και 4670/2020 (νόμος Βρούτση), πρόσθετο ασφάλιστρο], και από την παράλειψη αυτή γεννώνται αξιόλογες και δικαστικά επιδιώξιμες αξιώσεις. Η εν λόγω θεματική αφορά κατά κύριο λόγο συνταξιούχος του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΤΣΠΕΤΕ, καθώς και του τ. ΙΚΑ.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 11 π.μ. στην αίθουσα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κομοτηνής, και για λόγους τήρησης των κανόνων υγειονομικής ασφάλειας λόγω του κορωνοϊού, θα προσκληθούν να την παρακολουθήσουν τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ. και ολιγομελείς αντιπροσωπείες των Δ.Σ. των σωματείων συνταξιούχων του Νομού Ροδόπης.