Το περιβάλλον, τις συνθήκες και τα εργαλεία ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν την ανοιχτή ημερήσια σχετική ημερίδα που θα διοργανώσει η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Social Forces / Ενίσχυση του Κοινωνικού Επιχειρηματικού Πνεύματος μέσω της δημιουργίας καινοτόμων Δομών Στήριξης στη διασυνοριακή περιοχή”, που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020».

image001 3

Η ενημερωτική ημερίδα έχει σαν σκοπό να προβάλλει τις δράσεις της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, αλλά παράλληλα να ενημερώσει και να κινητοποιήσει κάθε εμπλεκόμενο ή ενδιαφερόμενο φορέα και πολίτη για το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών δραστηριοτήτων της Κοινωνικής Οικονομίας και των πλεονεκτημάτων της για το σύνολο της κοινωνίας.

Σε τρεις διακριτές ενότητες, θα παρουσιαστούν: α) ο ρόλος του κοινωνικού επιχειρηματία β) οι προκλήσεις γ) το θεσμικό πλαίσιο.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης και ανάπτυξης ανοιχτού διαλόγου με εμπειρογνώμονες του τομέα.

Για την καλύτερη οργάνωση της συνάντησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://goo.gl/forms/5iNNfEgGVJYKwA7r1
(Στοιχεία επικοινωνίας: Κυριακή Αφεντουλίδου, 25310 34071, afentoulidou@anro.gr).

Το πρόγραμμα της ημερίδας, η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου από τις 10:30 π.μ, στο Ξενοδοχείο Arcadia (περιοχή πανεπιστημιούπολης), στην Κομοτηνή, έχει ως εξής:

agenda short gr 001