Στο μήνυμά του για την επέτειο των εκατό χρόνων από την απελευθέρωση της Κομοτηνής και της ενσωμάτωσής της στον εθνικό κορμό, ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ αναφέρει:

“Τιμήσαμε σήμερα την 100η επέτειο από την ενσωμάτωση της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο για μια κοινωνία Δημοκρατίας, Ελευθερίας, Ευημερίας, προάσπισης των ατομικών ελευθεριών και των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όλων των πολιτών ανεξαρτήτως θρησκευτικής πίστης, ταυτότητας και καταγωγής, μέσα σε ένα περιβάλλον ειρήνης και δημιουργίας.

0220d728 epeteios 1Παραθέτω εν είδη ιστορικής μαρτυρίας, το τηλεγράφημα με ημερομηνία 17-7-1920 που ομολογεί τη συμβολή της Μειονότητας στα γεγονότα της εποχής.

“ΓΚΙΟΥΜΟΥΛΤΖΙΝΑ 17/7/1920. Κον Υπουργόν Εξωτερικών. Μουσουλμανική κοινότης ανέδειξε παμψηφεί πρόεδρον κοινότητος γνωστόν λόγιον Χότζαν Χαφούζ Σαλήχ, παρασχόντα πολυτίμους υπηρεσίας και ενθουσιωδώς επιζητήσαντα ελληνικήν διοίκησιν επί διασυμμαχικού καθεστώτος. Πρόεδρος μετά πάντων μελών συμβουλίου, προσήλθεν επισήμως παρ’ εμοί και μετά πάσης ειλικρινείας και συγκινήσεως εδήλωσεν επ’ ονόματι Μουσουλμανικού λαού πλήρη αφοσίωσιν και απόλυτον πεποίθησιν εις ελληνικήν κυβέρνησιν ης ενδιαφέρον καθημερινώς Μουσουλμάνοι διαπιστούσι εις εξαίρετον συμπεριφοράν απάντων υπαλήλων διοικήσεως και θαυμασίαν διαγωγήν αξιωματικών και στρατού. Απήντησα προσηκόντως εξάρας έργον ειρημένου επ’ αγαθώ τόπου και δι’ ευημερίαν Μουσουλμάνων. Εκλογή αύτη προέδρου πλήρως αφωσιωμένου ημίν μεγάλην σημασία”.