“Ο Δήμος Αρριανών εξαιρέθηκε αδίκως από την κατανομή χρηματοδοτήσεων ποσού 24,3 εκατομμυρίων ευρώ σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους από τους ΚΑΠ για το έτος 2020”.
Αυτό τονίζει ο Βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, σε Αναφορά του προς τον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο.
Όπως σημειώνει ο Βουλευτής, “ο Δήμος Αρριανών διαθέτει 21 ορεινές κοινότητες από τις 36 συνολικά που τον συναπαρτίζουν, σε ποσοστό 58,33%, που ξεπερνά κατά πολύ το όριο του 50% που θέτει ο νόμος για να χαρακτηρίζονται οι Δήμοι ως ορεινοί. Κι όμως, όπως προκύπτει και από τον πίνακα των κατανομών, ο Δήμος Αρριανών δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ έως σήμερα από τις σχετικές χρηματοδοτήσεις του έτους 2020”.
Δοθέντος τούτου, ο Ιλχάν Αχμέτ ζητά από τον κ. Θεοδωρικάκο την παρέμβασή του “για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας”.
Δείτε την Αναφορά του βουλευτή Ιλχάν Αχμέτ, τον πίνακα των κατανομών, και την επιστολή του δημάρχου Αρριανών Αχμέτ Ριδβάν.
Ο πίνακας των κατανομών

Η σχετική επιστολή-αίτημα του δημάρχου Αρριανών Αχμέτ Ριδβάν

Η Αναφορά του Βουλευτή Ιλχάν Αχμέτ

“ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών Θεοδωρικάκο Παναγιώτη

Κύριε Υπουργέ. Με την παρούσα αναφορά σας διαβιβάζω αίτημα του Δημάρχου Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης για την αποκατάσταση μιας προφανούς αδικίας σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση του συγκεκριμένου Δήμου. Κατανείματε 24.300.000,00 € σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020. Θα ήθελα να σας θέσω υπόψη ότι ο Δ. Αρριανών στην Π.Ε. Ροδόπης έχει εσφαλμένως εξαιρεθεί από αυτή την χρηματοδότηση. Δικαιούχοι της κατανομής είναι οι Δήμοι που ορίζονται ως ορεινοί στο άρθρο 2B του Ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του ν.4555/2018 με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους. Από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 προκύπτει ότι οι κάτωθι ορεινές περιοχές του νομού Ροδόπης που είναι οι: Άνω Δροσινή, Άρδεια, Δρύμη, Καλλυντήριο, Ομηρικό, Πάτερμα, Κάτω Δροσινή, Ν. Καλλυντήριο, Οργάνη, Κέχρος, Νέδα, Στροφή, Αγιοχώρι, Πλαγιά, Κίνυρα, Νικητές, Δαρμένη, Δροσιά, Εσοχή, Ραγάδα, Σκιάδα, στο σύνολό τους 21 κοινότητες, ανήκουν όλες στον δήμο Αρριανών! Συμπερασματικά, οι 21 από τις 36 (σε ποσοστό 58,33%) κοινότητες του σημερινού Δήμου Αρριανών χαρακτηρίζονται ως ορεινές, οπότε πληρείται το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των κοινοτήτων πρέπει να χαρακτηρίζονται ως ορεινές. Συνεπώς, ο Δ. Αρριανών πρέπει να είναι δικαιούχος της εν λόγω κατανομής από τους ΚΑΠ έτους 2020. Παρακαλώ όπως παρέμβετε άμεσα για την αποκατάσταση μιας προφανούς αδικίας και την οικονομική ενίσχυση του Δήμου Αρριανών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Ο αναφέρων βουλευτής, Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης”.