Στις 29 Ιανουαρίου ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ είχε καταθέσει ερώτηση αναφορικά με τη “Διαχείριση των Ειδικών Θεραπειών (χρονίως πασχόντων παιδιών με αυτισμό) μετά τις πρόσφατες περικοπές τους, ποσοτικά & θεματικά“, προς τους υπουργούς Υγείας και Εργασίας.
“Μετά την πάροδο δύο μηνών, εδόθη…μισή απάντηση επί του θέματος, από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, ενώ σε ό,τι αφορά το υπουργείο Εργασίας, τελούμε για μια ακόμη φορά υπό τον πέπλο αιδήμονος σιωπής”, σημειώνει ο κ. Ιλχάν Αχμέτ, και εξηγεί: “Στην απάντηση του ο κ. Πολάκης μας καταθέτει το επιχείρημα  ότι “δεν έχει σημειωθεί καμία δραστική περικοπή στις αποζημιώσεις των ειδικών θεραπειών (Λογοθεραπείες, Εργοθεραπείες, Ψυχοθεραπείες, Φυσικοθεραπείες, παιδιών/εφήβων), καθώς σύμφωνα με το νέο ΕΚΠΥ δεν υφίσταται όριο δαπανών για κάθε θεραπευτική Πράξη, όπως υπήρχε στον προηγούμενο ΕΚΠΥ αλλά μόνο όριο θεραπευτικών Πράξεων ανά πάθηση”.
Κατά τον βουλευτή Ροδόπης, “αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχει διαλυθεί πλήρως η ειδική αγωγή, αφού μόνο εκείνοι οι γονείς που διαθέτουν χρήματα θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν, τη ίδια στιγμή που τα ΚΕΦΙΑΠ είναι πλήρως υποστελεχωμένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Κομοτηνής για το οποίο προσεχώς θα υποβληθεί ξεχωριστή ερώτηση στην Βουλή. Σε ό,τι αφορά το σύνολο των υπολοίπων ερωτήσεων ο κ. Πολάκης παραπέμπει στο υπουργείο Εργασίας…”.
Η απάντηση του Υπουργείου Υγείας:

    

Η Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Ιλχάν Αχμέτ:

ΠΡΟΣ: Α) Υπουργό Υγείας, Β) Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΜΑ: Διαχείριση των Ειδικών Θεραπειών (χρονίως πασχόντων παιδιών με αυτισμό) μετά τις πρόσφατες περικοπές τους, ποσοτικά & θεματικά.

Σύμφωνα με τον νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) περικόπτονται δραστικά οι αποζημιώσεις για δαπάνες που αφορούν στις θεραπείες των χρονίως πασχόντων παιδιών με αυτισμό, τα οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η πλέον ευάλωτη κοινωνική ομάδα της χώρας.
Η αρνητική αυτή εξέλιξη προστέθηκε στην ούτως ή άλλως δύσκολη καθημερινότητα των οικογενειών με παιδιά ΑμεΑ. Συνυπολογίζοντας δε τη βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση την οποία βιώνουμε όλοι οι Έλληνες την τελευταία περίπου οχταετία, οι γονείς προκειμένου να ανταπεξέλθουν, υποχρεούνται να εργάζονται περισσότερες ώρες. Ωστόσο, λόγω των αναγκών συνεχούς φροντίδας, παρουσίας & συμπαράστασης στα πάσχοντα παιδιά τους, είναι σχεδόν αδύνατον να εργάζονται σε εντατικούς ρυθμούς.
Κατόπιν των παραπάνω είναι φανερό ότι καθίσταται επείγουσα αναγκαιότητα για την λήψη πρωτοβουλιών σε αυτό το επίπεδο όπως είναι:
α) Η αναγκαιότητα για την άμεση αναθεώρηση από τον ΕΟΠΥΥ του πίνακα που αφορά στο μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό θεραπειών ανά πάθηση και προσαρμογή του στα επιστημονικά αποδεκτά αριθμητικά επίπεδα. Να γίνεται αντιληπτό δηλαδή στις υπηρεσίες Πρόνοιας ότι, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό, asperger και συναφείς παθήσεις, έχουν δικαίωμα στη μόρφωση, την κοινωνικοποίηση, την ένταξη και την αυτονόμηση τους, οπότε, ο ορισμός μονοψήφιου αριθμού θεραπειών ανά μήνα για τα παιδιά αυτά συνιστά τροχοπέδη στην πρόοδο και στη σωστή ανάπτυξη τους.
β) Η αναγκαιότητα για κατάργηση κάθε ποσοτικής ή θεματικής περικοπής των θεραπειών σε παιδιά με αναπηρίες, όπως ο Αυτισμός, σε όλες τις εκφάνσεις του (χαμηλή, μεσαία, υψηλή λειτουργικότητα, άτυπος αυτισμός και Σύνδρομο Asperger) καθώς, η μη αποκατάσταση της αυτονομίας τους με τις σχετικές θεραπείες, θα παράξει μακροπρόθεσμα, είτε εξαρτημένα από τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας άτομα, είτε συντηρούμενους από άσυλα “χρονίως πάσχοντες ασθενείς ”, εφ’ όρου ζωής.
γ) Η αναγκαιότητα να γίνεται ορατό στις κάθε είδους γνωματεύσεις ότι, οι διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος που εμφανίζονται στο παιδί από την γέννηση του και ακολουθούν μόνιμα τον μετέπειτα ενήλικα, μέχρι τον θάνατο του, αποτελούν μόνιμη αναπηρία.
Προκειμένου να γίνει εφικτή η αποδοχή του νέου συστήματος αποζημίωσης για την Ειδική Αγωγή με το νέο σύστημα (Voucher) από τους ιδιώτες παρόχους τέτοιων υπηρεσιών και να καταστεί βιώσιμο για τους ίδιους το να καταρτίσουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, κατατίθενται από τους ενδιαφερομένους οι εξής προτάσεις:
1. Να θεσμοθετηθεί η έγκαιρη και συνεπής εξόφληση των αποζημιώσεων προς τους παρόχους θεραπευτικών υπηρεσιών σχετικά με την Ειδική αγωγή & τις διανοητικές/ψυχικές αναπηρίες σε εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν θα υπερβαίνει το δίμηνο.
2. Να επικαιροποιηθεί το ύψος των αμοιβών των θεραπευτών, ώστε να ανταποκρίνεται στην τρέχουσα πραγματικότητα. Θα πρέπει η όλη κατανομή κόστους να αναπροσαρμοσθεί, ώστε να αποτραπούν η διακίνηση “μαύρου χρήματος” και η φοροδιαφυγή, σε συνδυασμό με εκτεταμένους φορολογικούς και ποιοτικούς ελέγχους από τους αρμόδιους φορείς.
3. Για την εξοικονόμηση πόρων και την ορθή αναδιάθεσή τους πρέπει να επιτευχθεί εξάλειψη του φαινομένου των πλασματικών βεβαιώσεων, που στερούν θεραπευτικές συνεδρίες από εκείνα τα παιδιά, τα οποία έχουν πραγματική ανάγκη θεραπειών και επιβαρύνουν οικονομικά τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Αυτό μπορεί να γίνει με τη θέσπιση εντατικών και τακτικών ελέγχων, σε ολόκληρο το σύστημα που παράγει και διακινεί αυτές τις βεβαιώσεις.
4. Είναι επιτακτική η ανάγκη εξάλειψης του φαινομένου παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος να διαγιγνώσκονται με άσχετες ή «ελαφρύτερες» παθήσεις, είτε κατόπιν πιέσεων των γονέων, είτε λόγω υπερβάλλοντος ζήλου των ειδικών που κάποιες φορές στοχεύουν στην εξοικονόμηση πόρων.
Μετά τα πιο πάνω εκτεθέντα στοιχεία, ΕΡΩΤΑΣΘΕ:
Α) Σκοπεύετε και πότε να θεσμοθετήσετε την έγκαιρη και συνεπή εξόφληση των αποζημιώσεων προς τους παρόχους θεραπευτικών υπηρεσιών σχετικά με την Ειδική αγωγή & τις διανοητικές/ψυχικές αναπηρίες σε εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν θα υπερβαίνει το δίμηνο;
Β) Σκοπεύετε και πότε να επικαιροποιήσετε το ύψος των αμοιβών των θεραπευτών, ώστε να ανταποκρίνεται στην τρέχουσα πραγματικότητα;
Γ) Σκοπεύετε να θεσπίσετε εντατικούς και τακτικούς ελέγχους σε ολόκληρο το σύστημα που παράγει και διακινεί τις πλασματικές βεβαιώσεις, που στερούν θεραπευτικές συνεδρίες από εκείνα τα παιδιά, τα οποία έχουν πραγματική ανάγκη θεραπειών και επιβαρύνουν οικονομικά τα Ασφαλιστικά Ταμεία;
Δ) Σε κάθε περίπτωση σκοπεύετε να άρετε την δραστική περικοπή των αποζημιώσεων για δαπάνες που αφορούν στις θεραπείες των χρονίως πασχόντων παιδιών με αυτισμό, που επήλθε πρόσφατα με τον Νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ;