Στο Δημαρχείο Ιάσμου θα επικυρωθεί και επίσημα τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου η έναρξη υλοποίησης του έργου εκσυγχρονισμού του ηλεκτροφωτιστικού συστήματος του Δήμου (μετά την υπ’ αριθμ. 396/2018) απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρουσία του δημάρχου Καδή Ισμέτ, του προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κωνσταντίνου Βαρλαμίτη, του προέδρου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) Βασίλη Τσολακίδη, και του εκπροσώπου της ανάδοχης εταιρείας «Dasteri Systems Α.Ε.» Ιωάννη Δαστερίδη.

Το έργο, προϋπολογισμού 761.035,00 άνευ ΦΠΑ, που θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες, προβλέπει την τοποθέτηση στο οδικό δίκτυο του Δήμου, 1.027 νέων φωτιστικών σωμάτων και 3.508 λαμπτήρων τύπου led τελευταίας γενιάς.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Δήμου, η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί “μεγάλη επιτυχία της δημοτικής αρχής”, που καθιστά τον Δήμο έναν από τους λίγους πανελλαδικά που εναρμονίζεται με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία”, και που θα επιφέρει “σημαντικά οφέλη βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα”, όπως είναι “η ενεργειακή και οικονομική εξοικονόμηση, η περιβαλλοντική προστασία, η αισθητική ανάδειξη και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, και η αποτροπή της εγκληματικότητας”.

Οι εργασίες υπολογίζεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της Άνοιξης του 2019.