Την ίδρυση πανεπιστημιακών Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) σε Πύργο Ηλείας και Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης, προβλέπει το σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας που κοινοποιήθηκε προς δημόσια διαβούλευση και που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τα ΤΕΦΑΑ Πύργου και Αγίου Νικολάου θα λειτουργήσουν το νωρίτερο από την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, και για τον σκοπό αυτό πρόκειται να συσταθούν από οκτώ θέσεις μελών ΔΕΠ στο καθένα.

Το ΤΕΦΑΑ με έδρα τον Πύργο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το ΤΕΦΑΑ Αγίου Νικολάου, εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.