Ο Δήμος Κομοτηνής, ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Κομοτηνής, Ιωάννη Γκαράνη, προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής και κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, αποφάσισε την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με παροχή τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών, συνολικού ύψους 42.300 ευρώ, για τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του “Σισμανόγλειου” Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.
Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η αγορά ενός (1) μόνιτορ σύγχρονης τεχνολογίας για την παρακολούθηση ζωτικών παραμέτρων σε ασθενείς όλων των ηλικιών, δύο (2) αναπνευστήρων σύγχρονης τεχνολογίας για τον εντατικό αερισμό ενηλίκων, παιδιών και νεογνών και για την ενδονοσοκομειακή διακομιδή τους και οχτώ (8) ογκομετρικών αντλιών σύγχρονης τεχνολογίας γενικής χρήσης για χορήγηση φαρμάκων.
Όλος ο προαναφερόμενος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός κρίνεται ως απολύτως αναγκαίος για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του “Σισμανόγλειου” Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.
Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής θα αποφασιστεί η παραχώρηση του εξοπλισμού αυτού με τη θεσμική μορφή της Δωρεάς προς το “Σισμανόγλειο” Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής. Μια απόφαση, για την οποία υπάρχει ήδη η εκπεφρασμένη προφορικά, συντεταγμένη βούληση των επικεφαλής των παρατάξεων και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής, τους οποίους ο Δήμαρχος Κομοτηνής, Ιωάννης Γκαράνης, ευχαριστεί από καρδιάς.
Καθ’ όλην αυτήν την ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, που διανύει τόσο η χώρα μας ευρύτερα, όσο και η περιοχή μας ειδικότερα, ο Δήμος Κομοτηνής στέκεται συνεχώς σε επαγρύπνηση και σε εγρήγορση. Έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μια σειρά από δράσεις, που σκοπό έχουν να συμβάλλουν τα μέγιστα στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, αλλά και στη φροντίδα των ασθενέστερων οικονομικά και κοινωνικά δημοτών του, καθώς και όσων ενδεχόμενα νοσήσουν και πληγούν από τον κορωνοϊό.
Εναρμονιζόμενος και συντασσόμενος με τις οδηγίες και τις υποδείξεις των συναρμόδιων Υπουργείων για την αντιμετώπιση της κρίσης, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους θεσμικούς φορείς του τόπου μας. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, και σε αγαστή συνεργασία με τη Διοίκηση του “Σισμανόγλειου” Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, αξιολόγησε ως επείγουσα και επιτακτική την ανάγκη στήριξης της λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου μας.
Έτσι, περικόπτοντας δαπάνες άλλων δράσεων, οι οποίες κατά την παρούσα χρονική περίοδο μπορούν να ελαττωθούν, προέκρινε ως πρώτιστης αξίας και σημασίας την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του “Σισμανόγλειου”
Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.
Κι αυτό γιατί, η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβει για άλλη μια φορά μερίδιο του βάρους της Εθνικής προσπάθειας, προκειμένου να βγει η χώρα μας και ο τόπος μας όσο το δυνατόν πιο αλώβητοι από την πανδημία του κορωνοϊού.
Άλλωστε, η υπηρέτηση του κοινού συμφέροντος, που αποτελεί την πεμπτουσία του θεσμικού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην παρούσα χρονική συγκυρία συνίσταται πρώτιστα στη συμβολή στο εγχείρημα της προάσπισης της Δημόσιας Υγείας.