Στο πλαίσιο της υπό εκπόνηση κτηματολογικής μελέτης για τη διέλευση του Αγωγού Φυσικού Αερίου “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”, ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες του Δήμου Ιάσμου οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον διότι οι ιδιοκτησίες τους επηρεάζονται από τη διέλευση του Αγωγού, να προσέλθουν στο γραφείο κτηματογράφησης (πρώην δημοτικό κατάστημα Αιγείρου), έως και τις 17 Ιουλίου, κατά τις ώρες 08:00 – 16:00, για να λάβουν γνώση των αρχικών Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων της ζώνης διέλευσης του Αγωγού και να συνεργαστούν με τους υπεύθυνους της μελετητικής εταιρείας, συμπληρώνοντας το έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας και προσκομίζοντας αντίγραφα τίτλων της ιδιοκτησίας τους καθώς και κάθε σχετική πρόσθετη πληροφορία (τοπογραφικά διαγράμματα, κ.λπ.).

Στην παραπάνω ενημέρωση προέβη ο πρόεδρος της Κοινότητας Ιάσμου, Ηλίας Μπούκας, επισυνάπτοντας φωτογραφία της ζώνης διέλευσης του Αγωγού και πίνακα με τα τεμάχια διανομών του Υπουργείου Γεωργίας του αγροκτήματος Ιάσμου που σίγουρα εμπίπτουν εντός της ζώνης διέλευσης του αγωγού, υπογραμμίζοντας πάντως πως τα εν λόγω δεν είναι τα μοναδικά αγροτεμάχια που επηρεάζονται, και πως οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να πληροφορηθούν πιο αναλυτικά στον σύνδεσμο https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer…

0427fd67 107501227 298309301577434 7874583612880049261 n