Στήν αἴθουσα τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Κομοτηνῆς πραγματοποιήθηκε ἡ Χριστουγεννιάτικη γιορτή τῶν κατηχητικῶν συνάξεων τῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς καί Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς, παρουσίᾳ τοῦ Μητροπολίτη Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ.κ. Παντελεήμονος, τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, εκπροσώπων των τοπικών αρχών, εκπαιδευτικῶν καί νέων.

Οἱ παριστάμενοι εἶχαν τήν εὐκαιρία νά θαυμάσουν τά ἄψογα προετοιμασμένα παιδιά, τά ὁποῖα ἀπέδωσαν ἀποσπάσματα τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἑορτῆς, καθώς καί κέιμενα Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας σέ μορφή διαλόγων. Ἐπίσης, ἡ νεανική χορωδία, συνοδευομένη ἀπό μουσικά ὄργανα, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κατηχητοῦ Χρήστου Ἀραμπατζόγλου, ἀπέδωσε ὕμνους καί κάλαντα τῆς περιόδου.

Ὁ Επίσκοπος εὐχαρίστησε τά παιδιά πού προσέρχονται στίς νεανικές συντροφιές-κατηχητικές ὁμάδες, τά συνεχάρη γιά τήν προετοιμασία καί ἀπόδωση τῶν ὕμνων καί τῶν κειμένων καί μάλιστα ἀπό στήθους, καί τά προέτρεψε νά συνεχίσουν τόν ὡραῖο ἀγῶνα τους, γιατί τώρα χτίζουν τό καλύτερο αὔριο μέ θεμέλιο τόν Ἰησοῦ Χριστό. Δέν παρέλειψε, δέ, νά ἐκφράσῃ εὐχαριστίες πρός τούς Ἐφημέριους τῶν Ἐνοριῶν, τούς Κατηχητές, καί ὅλους ὅσους συνετέλεσαν στήν προετοιμασία γιά τήν επιτυχή διοργάνωση, ἐνῶ εὐχήθηκε πατρικῶς γιά τίς ἐγγίζουσες ἑορτές τῆς Θείας Ἐπιφανείας καί τό ἐπί θύραις Νέο Ἔτος.