Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Θράκης, με επιτολή της προς τα μέλη του Τμήματος, καταθέτει τη θέση της σχετικά με τα Προγράμματα Τηλεκπαίδευσης των μηχανικών στο πλαίσιο της ενίσχυσής τους με 600€ λόγω των επιπτώσεων των μέτρων κατά του κορωνοϊού, ενώ παρέχει και χρηστικές σχετικές πληροφορίες:

“Το ΤΕΕ, εκ του ιδρυτικού του νόμου και των παραδόσεων του τεχνικού κόσμου της χώρας, οφείλει να τοποθετείται πάντα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στα μέλη του.
Προτεραιότητα για όλους κατά την τρέχουσα κρίση είναι η προστασία της υγείας.
Στα πλαίσια αυτά ήταν αναγκαίο να ληφθούν μέτρα τα οποία είχαν αρνητική επίπτωση στο αντικείμενο εργασίας μας, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως τεχνικές εταιρείες, είτε ως μισθωτοί, είτε ως εργολάβοι, είτε ως κατασκευαστές, είτε ως μελετητές.
Από την πρώτη στιγμή, με συγκεκριμένες προτάσεις, ζητήσαμε από την πολιτεία άμεσες και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση τόσο της διάδοσης του κορωνοϊού, όσο και – κυρίως – των επιπτώσεών του στην επαγγελματική ζωή των μηχανικών και στην οικονομία.
Μία από αυτές αποφασίσθηκε να είναι η «ενίσχυση» με τη μορφή «κατάρτισης».
Να τονίσουμε εδώ ότι η επίσημη θέση του ΤΕΕ Θράκης είναι ότι τυχόν ενισχύσεις με τη μορφή επιταγών κατάρτισης δεν είναι δυνατόν να αντικαθιστούν τις έκτακτες ενισχύσεις για λόγους ανωτέρας βίας, όπως η υγειονομική κρίση που βιώνουμε, αλλά μόνο να λειτουργούν συμπληρωματικά. Σημειώνεται με έμφαση ότι ο κλάδος των μηχανικών είναι από τους πιο καταρτισμένους κλάδους της χώρας, ειδικά στις νέες τεχνολογίες, μεγάλο μέρος των οποίων ο ίδιος παράγει και χρησιμοποιεί καθημερινά εδώ και δεκαετίες. Είναι αντιφατικό η Πολιτεία, που κάνει αγώνα με προτροπή και προτάσεις του ΤΕΕ, να θεωρεί ψηφιακά αγράμματους τους Έλληνες μηχανικούς.
Καταλαβαίνουμε όμως ότι είναι ένας τρόπος ενίσχυσης των συναδέλφων με το ποσό των 600 € και δεδομένης της έλλειψης χρόνου που υπάρχει στον σχεδιασμό, σε συνδυασμό με την υγειονομική κρίση και με δεδομένη την οικονομική κατάσταση πολλών συναδέλφων, είναι στο χέρι του καθενός και της καθεμιάς που το δικαιούται να αποφασίσει αν θα το δεχτεί ή θα το απορρίψει.
Για όσους αποδεχτούν, να ενημερώσουμε ότι υπάρχει στην ιστοσελίδα μας www.teethrakis.gr αναλυτική παρουσίαση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Το επιστημονικό επίδομα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις: 400 ευρώ ως προκαταβολή με την ενεργοποίηση της επιταγής, η οποία θα καταβάλλεται από την Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου και μετά, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα καταβληθούν και τα υπόλοιπα 200 ευρώ.
  • Το ποσό των 600 € είναι ανεξάρτητο από το ποσό με το οποίο θα επιχορηγηθούν οι Πάροχοι Κατάρτισης (ΚΕΚ).
  • Το παραπάνω ποσό θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.
  • Το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης (ΚΕΚ) μπορείτε να το δείτε εδώ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Θράκης κατά την τελευταία της συνεδρίαση με πλήρες αίσθημα ευθύνης αποφάσισε αναφορικά με την επιλογή Κ.Ε.Κ, για όσους επιλέξουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης, όπως καλέσει τα μέλη του να στηρίξουν Κ.Ε.Κ. που δραστηριοποιούνται στην Θράκη με σκοπό τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι στα γραφεία του ΤΕΕ Θράκης έχουν κατατεθεί προσφορές από Παρόχους Κατάρτισης (ΚΕΚ), και ενδεχομένως μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων να κατατεθούν και άλλες τις οποίες μπορείτε να βλέπετε εδώ.
Με τις προσφορές αυτές οι Πάροχοι Κατάρτισης (ΚΕΚ) προτίθενται για κάθε συμμετέχοντα που είναι μέλος του ΤΕΕ Θράκης να ενισχύσουν το ΤΕΕ Θράκης με ένα συγκεκριμένο ποσό ανά καταρτιζόμενο, ως ανταποδοτικό όφελος, το οποίο αναφέρεται στην κάθε προσφορά. Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί αποκλειστικά για σεμινάρια που θα διοργανώσει το Τ.Ε.Ε. Θράκης με σκοπό την επιμόρφωση των μελών του, σε αντικείμενα επιστημονικής και επαγγελματικής αιχμής και τα οποία λόγω οικονομικών δυσκολιών του Τμήματος αδυνατεί σήμερα να υλοποιήσει”.