Σε ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Κομοτηνής, αναφορικά με τον τρόπο διενέργειας των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου σε συνθήκες covid-19, αλλά και σχετικά με το μεγάλο έργο της ανάπλασης της παλιάς Νομικής, αναφέρει:

“Θεωρούμε ότι η ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή την περίοδο, πρέπει να διαμορφώνεται με κριτήριο την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και της ζωής των κατοίκων, σε συνθήκες απειλής της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό, για την λήψη μέτρων, που να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική προστασία και στήριξη του λαού, που δοκιμάζεται από την πανδημία, για να μην πληρώσει «το μάρμαρο» ακόμη μια φορά η λαϊκή οικογένεια. Η Λαϊκή Συσπείρωση δέχτηκε τις συνεδριάσεις δια περιφοράς για περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες, όμως η ΠΝΠ δεν προβλέπει μόνο αυτή τη μορφή συνεδρίασης. Προβλέπει επίσης την τηλεδιάσκεψη. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου της 6ης/4, που πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς, περιλάμβαναν στη λίστα ζητήματα που απαιτούν ουσιαστική συζήτηση, όπως η κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024, καθώς και η αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο, η Δημοτική αρχή, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 16ης/4, επίσης διά περιφοράς, περιελάμβανε θέματα που κατά την κρίση μας δεν έχουν επείγοντα χαρακτήρα. Πέρα από τη «σύμφωνη γνώμη» για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων της «Παλιάς Νομικής» με το πρόγραμμα που υποβλήθηκε από το Πανεπιστήμιο, υπήρχε και η τροποποίηση προηγούμενης απόφασης του ΔΣ για ένταξη της χρηματοδότησης στο ΦΙΛΟΔΗΜΟ της ανάπλασης των κτηρίων και χώρων της ευρύτερης περιοχής. Χάθηκε, λοιπόν, για ακόμη μια φορά η ευκαιρία, καθώς στην προηγούμενη σχετική συνεδρίαση η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από αντεγκλήσεις για το αν επιθυμεί ή όχι η Δημοτική αρχή την παραμονή του Πανεπιστημίου στις εγκαταστάσεις της «Παλιάς Νομικής», να γίνει μια ουσιαστική και γόνιμη συζήτηση γύρω από σκέψεις και προτάσεις για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου. Τώρα που Δημοτικές και Πρυτανικές αρχές ήρθαν σε συμφωνία και υπάρχει το έδαφος να συζητηθεί ουσιαστικά το ζήτημα, η δημοτική αρχή φέρνει το θέμα δια περιφοράς και χάνεται ακόμη μια ευκαιρία. Από την μεριά μας έχουμε γνωστοποιήσει σε όλους τους τόνους και με όλους τους τρόπους ότι δεν προτιθέμεθα να νομιμοποιήσουμε, με τη συμμετοχή μας, διαδικασίες που δεν διασφαλίζουν στοιχειώδεις όρους δημοσιότητας και διαφάνειας. Και γι’ αυτό προτείναμε, να μεταφερθεί η συζήτηση του θέματος στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη”.