Ύστερα από την ανακοίνωση της απόφασης του υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ Κωνσταντίνου Τσαπαρόπουλου για την παύση από τις 30 Ιουνίου 2020 των ανταποκριτών του ΟΓΑ e-ΕΦΚΑ στη Δημοτική Ενότητα Σαπών του Δήμου Μαρωνείας–Σαπών, είναι βέβαιο ότι θα παρατηρηθούν σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ωφελουμένων και αδυναμία ικανοποίησης των αιτημάτων των ασφαλισμένων αγροτών.

Ο Δήμαρχος Μαρωνείας–Σαπών Ντίνος Χαριτόπουλος, καταγράφοντας τις μεγάλες αυτές δυσκολίες των πολιτών και τις αδικίες που εμφανίζονται εις βάρος των αγροτών της περιοχής, με επιστολές του στον διοικητή του e-ΕΦΚΑ Χρήστο Χάλαρη, κατέθεσε εκ νέου την πρόταση λειτουργίας γραφείων ΟΓΑ e–ΕΦΚΑ στις Σάπες, τη Μαρώνεια και την Ξυλαγανή, με την δέσμευση ο Δήμος να παραχωρήσει χώρους και να αναλάβει την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.