Για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση συζήτησε κατά την τελευταία τακτική εβδομαδιαία συνεδρίασή της η πολιτική γραμματεία του “ΠΡΑΤΤΩ”, και αποφάσισε να συγκαλέσει το Πολιτικό Συμβούλιο της Κίνησης στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Ακόμη, έκανε ανασκόπηση σειράς εκδηλώσεων που ετοιμάζονται τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες με αποκορύφωμα την πολιτική εκδήλωση στις 19.2.2020 στην Αλεξανδρούπολη και για τα ελληνοτουρκικά στις 24.2.2020 στην Αθήνα.

Επίσης, συζητήθηκαν εκτενώς οι απαντήσεις που έχει λάβει το “ΠΡΑΤΤΩ” στις επιστολές του για τη “δημιουργία κοινωνικού και πολιτικού μετώπου των δυνάμεων της δημοκρατίας, της προόδου, του πατριωτισμού και της αριστεράς”, όπου με ικανοποίηση καταγράφηκαν τα αποτελέσματα της συνάντησης αντιπροσωπείας του “ΠΡΑΤΤΩ” με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Α. Τσίπρα και Π. Σκουρλέτη αντιστοίχως, στη διάρκεια της οποίας ανταλλάχθηκαν σκέψεις “για τις πολιτικές προοπτικές και αλλαγές”. Όπως σημειώθηκε, “η συνάντηση αυτή ελπίζουμε να είναι ένα πρώτο βήμα στην προώθηση της δημιουργίας ενός μετώπου αντίστασης στην υποβάθμιση της χώρας και στην υποχώρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και γενικότερα των πολιτών. Ενός μετώπου δημοκρατικής-προοδευτικής και πατριωτικής αναγέννησής της”.

Το μέτωπο που προτείνει το “ΠΡΑΤΤΩ”, μεταξύ άλλων επιδιώκει “τη δημιουργία ενός συντονιστικού των δυνάμεων αντίστασης στον κρατικό αυταρχισμό, στον θεσμικό νεοσυντηρητισμό και στον οικονομικό νεοφιλελευθερισμό. Ανεξάρτητα από προβλήματα του παρελθόντος και όποιες τυχόν διαφορές του παρόντος, η ανάγκη για το «κτίσιμο» ενός μεγάλου μετώπου της δημοκρατικής, προοδευτικής, πατριωτικής παράταξης, είναι μεγάλη. Κινδυνεύουν: Λαϊκές κατακτήσεις, δικαιώματα του πολίτη και κοινωνικών ομάδων, εθνικά συμφέροντα. Υποβαθμίζεται η διεθνής θέση της χώρας. Υπονομεύεται ο κόσμος της εργασίας, αγνοούνται και περιθωριοποιούνται οι ταλαντούχοι και παραγωγικοί πολίτες και συλλογικότητες της χώρας. Κοινός εχθρός η πολιτική της ΝΔ και τα κοινωνικά συμφέροντα των λίγων που εκπροσωπεί. Η ανάγκη του μετώπου είναι ακόμα μεγαλύτερη προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της αναγέννησης της ελληνικής κοινωνίας και της χώρας”.

Πώς μπορεί κατά το “ΠΡΑΤΤΩ” να ξεκινήσει η συγκρότηση αυτού του μετώπου; “Με τη δημιουργία ενός φόρουμ ανάμεσα σε διαφορετικές, αν γίνεται, δυνάμεις. Κοινωνικές (τοπική αυτοδιοίκηση, συνδικάτα και σωματεία, συλλόγους και κινήματα), και πολιτικές. Στόχος, να οργανωθούν κεντρικές συζητήσεις, δημόσιες ή μη, για τα μεγάλα θέματα που θα συμφωνηθούν καθώς και ορισμένες κοινές δράσεις”.

Ποια μπορεί να είναι η θεματική και τα κοινά πεδία δράσης σύμφωνα με την πρόταση του “ΠΡΑΤΤΩ”;
“1. Οικονομία: ανάγκη για ένα νέο οικονομικό μοντέλο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Τόσο ως προς το σύνολο, όσο και ως προς υπηρεσίες, βιομηχανία, ενέργεια, υποδομές, γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή.
2. Νέες τεχνολογίες: προοπτικές, δυνατότητες, προβλήματα.
3. Οικονομία και τεχνολογίες ιδιαίτερα ως προς την απασχόληση και τις μελλοντικές εργασιακές σχέσεις καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.
4. Προστασία και ανάπτυξη περιβάλλοντος: πράσινη και μπλε οικονομία, και σύγχρονη οικολογία. Περιβαντολλογική πολιτική προσαρμοσμένη στις ελληνικές συνθήκες.
5. Δημοκρατικό κράτος: ο εκδημοκρατισμός και εκσυγχρονισμός του κράτους κυρίως σε τομείς όπως: δικαιοσύνη, θεσμοί, έλεγχος ανεξάρτητων αρχών, εσωτερικός έλεγχος σε κρίσιμους τομείς/θεσμούς, ανάπτυξη προσωπικότητας και πρωτοβουλιών εργαζομένων, σώματα ασφαλείας και η λειτουργία τους, κ.λπ.
6. Μάχη για τη διεύρυνση και εμβάθυνση της Δημοκρατίας.
7. Ζητήματα διαφάνειας και μάχης ενάντια στη διαφθορά.
8. Ανάγκη ανάπτυξης ενός μεγάλου ρεύματος, μιας σύγχρονης αριστερής πολιτικής στον πολιτισμό.
9. Μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, όπως ζητήματα καθημερινότητας, υγεία και παιδεία.
10. Μεγάλης σημασίας είναι το φορολογικό και το συνταξιοδοτικό.
11. Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα-Ζητήματα πατριωτισμού.
12. Καταγραφή τρέχοντων προβλημάτων και προτάσεων-λύσεων για αυτά.
13. Εκλογικός νόμος και απλή αναλογική.
14. Η μάχη ενάντια στην ακροδεξιά, τον ρατσισμό όλων των μορφών, την ξενοφοβία.
15. Μεταναστευτικό και το προσφυγικό.
16. Η κατάσταση και οι προοπτικές ανάπτυξης του συνδικαλιστικού κινήματος”.

Η επεξεργασία αυτών των θεμάτων κατά το “ΠΡΑΤΤΩ”, “πρέπει να στοχεύει σε πρακτικά βήματα για την αριστερά, και κυρίως στη διαμόρφωση ενός λιτού και σαφούς κοινού προγράμματος, ενός «Μετώπου Αναγέννησης της Ελλάδας», ενός σύγχρονου προοδευτικού οράματος για την «Ελλάδα του 21ου αιώνα». Να δίνει σύντομες επεξηγήσεις, αν είναι δυνατό τρίπτυχα, στους άξονες, και μια σειρά για την υλοποίησή τους. Να στηρίζεται, επίσης, στις συζητήσεις που γίνονται στην αριστερά, σε όλες τις μορφές και τα επίπεδα”.