Την πρόταση να εντάξει η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, το κόστος λειτουργίας των καταστημάτων Σαπών, Ιάσμου και Σαμοθράκης, στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ώστε και η λειτουργία τους να συνεχιστεί, και η Τράπεζα να είναι συνεπής με τις κοινωνικές αρχές που πρεσβεύει, καταθέτει το διοικητικό συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας, Κ. Μιχαηλίδη και Π. Μυλωνά αντιστοίχως, απέστειλε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ι. Μήτσικας.

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:

“Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και κ. Διευθύνοντα Σύμβουλε. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου, σεβόμενο την επιχειρηματική απόφαση της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος να προχωρήσει σε εξορθολογισμό και μείωση του κόστους λειτουργίας μέσω της διακοπής λειτουργίας υποκαταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης και δη στη Σαμοθράκη, τον Ίασμο και τις Σάπες, επισημαίνει τις προεκτάσεις της παρούσας απόφασης για την περιοχή, προτείνοντας στο πλαίσιο του συμβουλευτικού του ρόλου, τρόπους επίλυσης. Καταρχήν θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή ότι τα συγκεκριμένα υποκαταστήματα εξυπηρετούν έναν εύλογο πληθυσμιακό όγκο: 13.810 κάτοικοι στον Δήμο Ιάσμου, 14.733 κάτοικοι στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών, 2.859 μόνιμοι κάτοικοι στη Σαμοθράκη οι οποίοι πολλαπλασιάζονται κατά τους θερινούς μήνες. Ταυτόχρονα αποτελούν ευαίσθητες ακριτικές περιοχές οι οποίες μειονεκτούν εκ φύσεως της γεωγραφικής τους θέσης σε σχέση με άλλες περιοχές εγγύτερες στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Η λειτουργία των υποκαταστημάτων, εκτός από το αναμφισβήτητα θετικό ισοζύγιο που έχουν στην οικονομική ζωή, τόσο για τους κατοίκους αλλά όσο και για την Τράπεζα, ως ο κύριος πυλώνας ανάπτυξης της περιοχής, συμβολίζει για τους κατοίκους και την καθημερινή διαβίωσή τους, την εμπιστοσύνη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ότι οι παρούσες περιοχές παραμένουν ενεργές στον οικονομικό βίο της χώρας. Το κλείσιμο των υποκαταστημάτων είναι ευκόλως εννοούμενο ότι θα οδηγήσει στον οικονομικό μαρασμό και στην πλήρη εγκατάλειψη των περιοχών που τόσο κρίσιμες κρίνονται ακόμα και για λόγους εθνικής σημασίας.

ΟΕΕΓια τους παραπάνω λόγους καταθέτουμε πρόταση προς τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος να εντάξει το κόστος λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων στο πρόγραμμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στον τομέα για την κοινωνία. Ο Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Τράπεζας και του Ομίλου, κάνει ρητή αναφορά στο ότι «η Τράπεζα και ο Όμιλος, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο και ιδιαίτερα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, συνδράμει στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων». Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσοντας το λειτουργικό κόστος των εν λόγω καταστημάτων στο πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης, η ΕΤΕ συνδράμει στο έπακρο στην ευθύνη που της αναλογεί για την προστασία των συγκεκριμένων ευπαθών περιοχών, ενώ ταυτόχρονα είναι ακόλουθη των αρχών που πρεσβεύει. Γίνεται κατανοητή η προσπάθεια της ΕΤΕ να εξορθολογήσει τα λειτουργικά της κόστη ακολουθώντας τις σχετικές προτάσεις και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος. Ωστόσο θα πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τη Διοίκηση της ΕΤΕ οι ιδιαίτερες συνθήκες των συγκεκριμένων μειονεκτούντων περιοχών. Κλείνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου, μέσω του διοικητικού συμβουλίου του, προτίθεται να αποτελέσει αρωγός σε οποιαδήποτε βοήθεια ή αντιπρόταση της Διοίκησης της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος για την επίλυση του παρόντος προβλήματος που τόσο κρίσιμο κρίνεται για την περιοχή. Ζητούμε, συναισθανόμενοι απόλυτα το έργο που επιτελεί η Εθνική Τράπεζα στην οικονομική ζωή της περιοχής και της χώρας, να αναθεωρήσει τις σκέψεις για την επικείμενη διακοπή λειτουργίας των υποκαταστημάτων στον Ίασμο, στις Σάπες και στη Σαμοθράκη“.