Προαγωγές και καταργήσεις σχολικών μονάδων, καθώς επίσης ίδρυση και κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. της Κομοτηνής, για το σχολικό έτος 2020-2021, προβλέπονται σε απόφαση που έλαβε την προηγούμενη εβδομάδα η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Κομοτηνής.

Αναλυτικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ροδόπης, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ενέκρινε τις εξής μεταβολές σχολικών μονάδων:

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  • Προαγωγή του Δημοτικού Σχολείου Νέας Καλλίστης από 2θέσιο σε 3θέσιο
  • Προαγωγή του 3ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής από 2θέσιο σε 3θέσιο
  • Προαγωγή του 9ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής από 2θέσιο σε 3θέσιο
  • Κατάργηση Νηπιαγωγείου Μελέτης

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α. Ίδρυση Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής

Στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής:

  • Ειδικότητα ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ στη Γ΄ τάξη, του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας που ήδη λειτουργεί στη Β΄ τάξη.

Στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής:

  • Ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στη Γ΄ τάξη, του Τομέα Μηχανολογίας που ήδη λειτουργεί στη Β΄ τάξη
  • Ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ στη Γ΄ τάξη, του Τομέα Μηχανολογίας που ήδη λειτουργεί στη Β΄ τάξη
  • Ειδικότητα ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ στη Γ΄ τάξη, του Τομέα Υγείας- Πρόνοιας-Ευεξίας που ήδη λειτουργεί στη Β΄ τάξη.

Β. Την κατάργηση Ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής

Στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής:

  • Ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ στη Γ΄ τάξη
  • Ειδικότητα ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ στη Γ΄ τάξη

Η παραπάνω απόφαση αποτελεί πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κομοτηνής, το οποίο θα κληθεί να εγκρίνει τις μεταβολές των σχολικών μονάδων στη συνεδρίαση της ερχόμενης Δευτέρας, 25 Νοεμβρίου.