Την επέκταση της χρηματοδότησης της Πρόσκλησης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, προκειμένου να καλυφθούν και οι 33 θετικά αξιολογημένες προτάσεις, αποφάσισε ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος.

Οι αρχικοί πόροι της δράσης ανέρχονταν σε 15 εκατομμύρια ευρώ και επαρκούσαν για τις πρώτες 11 θετικά αξιολογημένες προτάσεις.

Όμως, με απόφαση του Περιφερειάρχη, εξασφαλίστηκαν επιπλέον πόροι ύψους 15.480.290 ευρώ, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η χρηματοδότηση και των 33 προτάσεων, συνολικής δαπάνης 30.480.290 ευρώ.

Η ΠΑΜ-Θ χρηματοδοτεί στη Ροδόπη την ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολικών κτιρίων και της ΕΡΑ Κομοτηνής
Ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Χρήστος Μέτιος.

Τα 33 κτίρια που θα αναβαθμιστούν ενεργειακά με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας ΑΜΘ:Η ΠΑΜ-Θ χρηματοδοτεί στη Ροδόπη την ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολικών κτιρίων και της ΕΡΑ Κομοτηνής Η ΠΑΜ-Θ χρηματοδοτεί στη Ροδόπη την ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολικών κτιρίων και της ΕΡΑ Κομοτηνής Η ΠΑΜ-Θ χρηματοδοτεί στη Ροδόπη την ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολικών κτιρίων και της ΕΡΑ Κομοτηνής Η ΠΑΜ-Θ χρηματοδοτεί στη Ροδόπη την ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολικών κτιρίων και της ΕΡΑ Κομοτηνής Η ΠΑΜ-Θ χρηματοδοτεί στη Ροδόπη την ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολικών κτιρίων και της ΕΡΑ Κομοτηνής Η ΠΑΜ-Θ χρηματοδοτεί στη Ροδόπη την ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολικών κτιρίων και της ΕΡΑ Κομοτηνής Η ΠΑΜ-Θ χρηματοδοτεί στη Ροδόπη την ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολικών κτιρίων και της ΕΡΑ Κομοτηνής Η ΠΑΜ-Θ χρηματοδοτεί στη Ροδόπη την ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολικών κτιρίων και της ΕΡΑ Κομοτηνής Η ΠΑΜ-Θ χρηματοδοτεί στη Ροδόπη την ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολικών κτιρίων και της ΕΡΑ Κομοτηνής