Δειγματοληψίες και επίγειους ψεκασμούς στο αστικό, περιαστικό, αγροτικό και φυσικό περιβάλλον της Ροδόπης, περιλαμβάνει το πρόγραμμα δράσεων της τρέχουσας εβδομάδα για την καταπολέμηση των κουνουπιών.

Από σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, έως την Παρασκευή 29 του μηνός, τέσσερα συνεργεία θα επιχειρούν στα εξής σημεία του νομού:

Δευτέρα, 25/5: Φανάρι, Αρωγή, Παραλία Μέσης, Κυνοκομείο, Βιολογικός Πανεπιστημίου, Βιολογικός Κομοτηνής, Αστυνομία, Βουλκανιζατέρ, Σφαγεία Κομοτηνής, Παλιός Βιολογικός, Ίσαλος, Καλλιθέα, Αμάραντα, Πάμφορο, Ήφαιστος, Υφαντές, Μεσούνη, Αίγειρος.

Τρίτη, 26/5: Προφήτης Ηλίας, Μαρώνεια, Άγιος Χαράλαμπος, Πλατανίτης, Ίμερος, Μελέτη, Αμβροσία, Διαλαμπή, Παλλάδιο, Σάλπη, Λύκειο, Αρριανά, Σάπες, Ιάσιο, Μεσοχώρι, Μεγάλο Κρανοβούνι, Μικρό Κρανοβούνι, Ιτέα.

Τετάρτη, 27/5: Καλλίστη, Νέα Καλλίστη, Πόρπη, Γλυφάδα, Μέση, Σώστης, Ληνός, Πολύανθος, Ίασμος, Πρωτάτο, Τσιφλίκι, Μύστακας, Μ.Πιστό, Αρίσβη, Άμφια, Πάσσος, Φιλλύρα.

Πέμπτη, 28/5: Παραδημή, Παγούρια, Νέο Σιδηροχώρι, Καλαμόκαστρο, Βιομηχανική Περιοχή, Ροδίτης, Θρυλόριο, Κόσμιο, Φύλακας, Κικίδιο, Μεγάλο Δουκάτο, Μικρό Δουκάτο, Άγιοι Θεόδωροι, Προσκυνητές, Ξυλαγανή, Ανθοχώρι, Άρατος, Βάκος, Αρχοντικά, Βραγιά.

Παρασκευή, 29/5: Εντός πόλεως Κομοτηνής.