Ι.Μ.Μ.Κ. | Το πρόγραμμα των Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα

Πού θα ιερουργήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας & Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων | Θα τελέσει την Ακολουθία της Αναστάσεως, στις Φυλακές, στο Νοσοκομείο και στο Κοιμητήριο Κομοτηνής.
ΔΕΣΠΟΤΗΣ 28

Η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής ανακοίνωσε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, του Αγίου Πάσχα και της Διακαινησίμου Εβδομάδος:

 • ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, 27-04-2024 :

07:00. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Κομοτηνῆς.

 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, 28-04-2024 :

07:00. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ Σεβα­σμιώτατος θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς.

19:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μαρωνείας.

 • ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 29-04-2024 :

07:00. Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

19:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστα­τήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σαππῶν.

 • ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ, 30-04-2024 :

07:00. Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

10:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά τελέσει τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου τῆς 29ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικοῦ.

11:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά τελέσει τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στὸ Ἵδρυμα Χρονίως Πασχόντων «Ἅγία Μαρίνα», στὸν οἰκισμό Ροδίτη.

19:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἰάσμου.

 • ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ, 01-05-2024 :

07:00. Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

– Ὁ Σεβασμιώτατος θά τελέσει τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου ὡς ἑξῆς :

10:00. Στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας.

11:00. Στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος Γενικοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς.

17:00. Στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίου Τρύφωνος Κομοτηνῆς.

17:30. Εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς τελεῖται τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου καί ἐν συνεχείᾳ ψάλλεται ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Πέμπτης. 

19:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατή­σει στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ Κομοτηνῆς.

 • ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ, 02-05-2024 :

07:00. Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργή­σει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς.

Σημείωσις: Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Κομοτηνῆς καί ἀπό ὥρας 06:00 ἕως 07:00 θά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιά τούς ἐργαζομένους.

19:00. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χορο­στα­τήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

 • ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 03-05-2024 :

08:30. Αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι καὶ ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς.

17:00. Περιφορά τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου στό Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνῆς.

18:00. Περιφορά τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου στὶς Φυλακές Κομοτηνῆς.

19:00. Ἡ Ἀκολουθία Ἱεροῦ τοῦ Ἐπιταφίου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστα­τήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

21:00. Ἔξοδος Ἱεροῦ Ἐπιταφίου. Δέηση στὸ Ἡρῶο τῆς πόλεως μὲ τὴ συμμετοχή τῶν Ἐπιταφίων τῶν Ἐνοριῶν τῆς πόλεως.

 • ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ, 04-05-2024 :

07:00. Ἑσπερινός καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὁ Σεβασμιώ­τατος θά ἱερουργή­σει στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς. 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ:

Ὁ Σεβασμιώτατος θὰ τελέσει τὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως ὡς ἑξῆς :

20:00. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου τῶν Φυλακῶν Κομοτηνῆς.

20:30. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεή­μονος τοῦ Γεν. Νοσοκομείου Κομοτηνῆς.

21:00.  Στόν Ἱερό Κοιμητηριακό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Κομοτηνῆς.

 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ, 05-05-2024 :

23:00. Ἡ Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.

24:00. Ἡ Τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ:

10:00. Ἔνδυση Σεβασμιωτάτου κατά τὸ Πατριαρχικό Τυπικό, Ἱερά Λιτανεία ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου διὰ τῶν ὁδῶν Θ. Σοφούλη, Φρουρίου, Σωκράτους καὶ Ἐλ. Βενιζέλου. Στὴ συνέχεια ἡ τέλεση τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης.

19:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Προσκυνητῶν.

 • ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 06-05-2024 :

07:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στόν πανηγυ­ρίζοντα Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς.

19:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίας Εἰρήνης Ἀρριανῶν.

 • ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 07-05-2024 :

07:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Κοσμίου.

18:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θὰ χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Θεοφάνους, Ἐπισκόπου Περιθεωρίου – Ἀναστασιουπόλεως, στὸν ἀρχαιολογικό χῶρο Ἀναστασιουπόλεως, πλησίον τοῦ χωρίου Ἀμαξάδες Ροδόπης.

 • ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 08-05-2024 :

19:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Γρατινῆς.

 • ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 09-05-2024 :

07:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Ἁγίου Χριστοφόρου Κομοτηνῆς.

19:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον Ἱερό Παρεκκλήσιο Ζωοδόχου Πηγῆς Μέστης.

 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 10-05-2024 :

07:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στόν πανηγυ­ρίζοντα Ἱερό Κοιμητη­ριακό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Κομοτηνῆς.

11:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θὰ προστεῖ τῆς ἐπισήμου Δοξολογίας ποὺ θὰ τελεσθεῖ στὸ Στρατόπεδο «ΠΑΡΑΣΧΟΥ» ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, Προστάτου τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς.

 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ, 12-05-2024 :

07:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Μέστης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν ἐκ Σαμοθράκης πέντε Νεομαρτύρων καὶ ἐν Μάκρῃ μαρτυρησάντων Γεωργίου, Γεωργίου, Μανουήλ, Θεοδώρου καὶ Μιχαήλ († 1836).

11:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θὰ προστεῖ τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν ὑπό τῶν Βουλγάρων ἀναιρεθέντων κατοίκων τῶν Ἀσκητῶν, ποὺ θὰ τελεσθεῖ στὸ Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίας Εἰρήνης Ἀσκητῶν.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood