Της απόλυτης υποστήριξης εννέα κρατών-μελών, έτυχε η επιστολή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη στην Κομισιόν με την οποία ζητούσε από τους αρμόδιους Ευρωπαίους Επιτρόπους να παρέμβουν υπέρ της άρσης των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η Ρουμανία στις εξαγωγές της όσον αφορά ορισμένα αγροτοδιατροφικά προϊόντα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων με θέμα «Περιορισμοί στις εξαγωγές αγροτοδιατροφικού υλικού από πλευράς Ρουμανίας», όσοι έλαβαν τον λόγο και συγκεκριμένα η Σουηδία, το Λουξεμβούργο, η Δανία, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Πολωνία και η Πορτογαλία, συντάχθηκαν με τις θέσεις που διατύπωσε στην επιστολή του ο κ. Βορίδης, δηλώνοντας ομοφώνως ότι είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η ομαλή διακίνηση αγαθών και πρώτων υλών εντός της Ένωσης και να αποφευχθούν προβλήματα στην Εσωτερική Αγορά.

Κατόπιν της παρέμβασης αυτής του κ. Βορίδη, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς, και ανακοίνωσε ότι εστάλη σχετική επιστολή προς τις αρχές της Ρουμανίας προκειμένου να υπάρξει επίλυση του ζητήματος που έχει ανακύψει.